De nordiske mulighetenes tid er nå

30.10.18 | Nyhet
Norden och EU
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk ministerråds arbeid er modernisert og effektivisert betraktelig de siste fem årene. Reformene som er gjennomført, har ført til at samarbeidet i dag berører områder som er politisk mer relevante i de nordiske landene enn tidligere, og dermed er til større nytte både for regjeringene, landenes innbyggere og næringsliv. En rapport over de gjennomførte reformene ble presentert for samarbeidsministrene på deres møte i Oslo 30.10.

Blant resultatene nevnes blant annet samarbeidet om problemstillinger som integrering, digitalisering, EU-spørsmål, hvordan man konkret skal håndtere følgene av klimaendringene, det framtidige nordiske arbeidslivet samt nordiske innovasjonshus rundt i verden.
En stor del av initiativene er tverrsektorielle, og er finansiert takket være et mer fleksibelt nordisk budsjett og organisering i ministerrådet. 

Det kreves større åpenhet for fortsatt forandring for at den nåværende store tilliten til det nordiske samarbeidet ikke skal erodere

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær Dagfinn Høybråten, som har ledet reformarbeidet, kommenterer:


– Mitt syn er at mulighetenes tid rår i Norden. Det reformerte samarbeidet er bedre rustet enn før til å ta vare på mulighetene, og det finnes også en politisk vilje til dette i landene.
Som en konsekvens av den økte effektiviteten i samarbeidet stiller de nordiske landenes regjeringer nå høyere krav enn tidligere til Nordisk ministerråd; man har behov for ytterligere samarbeid og forventer seg resultater. 
Dagfinn Høybråten understreker imidlertid at reformarbeidet ikke er avsluttet. 


– Det kreves større åpenhet for fortsatt forandring for at den nåværende store tilliten til det nordiske samarbeidet ikke skal erodere, sier han.