Pohjoismaiden kotouttamisyhteistyö jatkuu

30.10.18 | Uutinen
Margot Wallström
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden ensimmäisestä kotouttamista koskevasta yhteistyöohjelmasta on saatu hyviä tuloksia. Ohjelma laadittiin lyhyellä varoitusajalla vuonna 2016 maailmanlaajuisen pakolaiskriisin seurauksena ja sen ohjelmakausi päättyy vuoden 2018 lopussa. Yhteistyöministerit päättivät 30. lokakuuta pitämässään kokouksessa uudesta kotouttamista koskevasta yhteistyöohjelmasta vuosiksi 2019–2021. Sen tavoitteena on tehostaa Pohjoismaiden välistä tiedon ja kokemusten vaihtoa kotouttamisasioissa ja vahvistaa entisestään ensimmäisen ohjelmakauden aikana luotuja rakenteita.

– Kotouttamisyhteistyö on erinomainen esimerkki siitä, miten voimme yhdessä saada aikaan uutta tietoa ja konkreettista hyötyä alueelle ja kaikille täällä asuville – niin vanhoille kuin uusillekin asukkaille, sanoo Ruotsin pohjoismainen yhteistyöministeri Margot Wallström, joka johtaa yhteistyöministereiden työtä vuonna 2018.

Rambøll-tutkimusyrityksen tekemän selvityksen mukaan Pohjoismaiden viranomaiset pitävät alan ensimmäistä yhteistyöohjelmaa hyödyllisenä ja ajankohtaisena. Pohjoismaiden kotouttamisyhteistyö on helpottunut konkreettisesti ohjelman puitteissa järjestetyistä verkostoista ja työpajoista sekä laadituista julkaisuista saadun tiedon avulla.

Erityishuomio lapsiin ja nuoriin

Rambøllin selvityksessä korostetaan, että ensimmäisellä ohjelmakaudella tehtyä työtä ja aikaansaatuja rakenteita on tärkeää viedä eteenpäin uudessa yhteistyöohjelmassa. Siinä keskitytään erityisesti keinoihin helpottaa pakolaisten ja maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille sekä vastikään maahan tulleiden lasten ja nuorten, etenkin ilman huoltajaa tulleiden lasten, tilannetta. Ohjelmassa painotetaan myös kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen roolia kotoutumistyössä. Niiden tarjoama apu pakolaisille ja maahanmuuttajille on täysin ratkaisevassa asemassa.

Onnistunut kotoutuminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja ekstremismiä ja lisää yhteiskunnan turvallisuutta.

Margot Wallström

Uuteen yhteistyöohjelmaan sisällytetään myös ekstremismiä ehkäisevä työ. 

– Onnistunut kotoutuminen edellyttää osaamista, osallistumista ja kiinnostusta niin Pohjoismaiden uusien asukkaiden, viranomaisten kuin paikallisyhteisöjenkin keskuudessa, Wallström toteaa. Onnistunut kotoutuminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja ekstremismiä ja lisää yhteiskunnan turvallisuutta, hän sanoo. 

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskeva uusi yhteistyöohjelma astuu voimaan 1. tammikuuta 2019.

Intervju med Margot Wallström, nordisk samarbetsminister i Sverige, under Nordiska rådets 70:e session i Oslo, 2018.