Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakausi 2023 – voimatekijä rauhan puolesta

03.11.22 | Uutinen
Islands statsminister
Photographer
Johannes Jansson
Rauha on avainasemassa, kun Pohjolasta pyritään tekemään vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä alue. Näin todetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Islannin puheenjohtajakauden ohjelmassa vuodeksi 2023.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut uuden turvallisuustilanteen, jossa Pohjoismaiden keskinäinen solidaarisuus ja yhteistyö ovat erittäin tärkeitä asioita. Islanti haluaa vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä ja korostaa Pohjolan rauhanlähettilään roolia. 

– Haluamme painottaa erityisesti sitä, miten rauha luo perustan ihmisoikeuksille, hyvinvoinnille ja ympäristönsuojelulle. Siksi Islannin puheenjohtajakauden ohjelma viittaa Pohjolan asemaan rauhaa puolustavana voimana. Lisäksi on tärkeä jatkaa työtä, joka edistää Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota vihreästä, kilpailukykyisestä ja sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta, sanoo Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir.

Rauha vision edellytyksenä

Rauhankysymyksen tulee olla yksi pohjoismaisen yhteistyön peruspilareista. Islanti korostaa tätä lisäämällä Pohjoismaiden rauhankeskusten ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön näkyvyyttä. Niiden osaamista hyödyntämällä Pohjoismaista voi tulla diplomaattisten ratkaisujen, rauhan ja aseistariisunnan sanansaattajia. Puheenjohtajamaa Islanti järjestää lisäksi Reykjavikissa kansainvälisen konferenssin, jossa korostetaan rauhan merkitystä ihmisoikeuksien, hyvinvoinnin ja tasa-arvon edellytyksenä.

Haluamme painottaa erityisesti sitä, miten rauha luo perustan ihmisoikeuksille, hyvinvoinnille ja ympäristönsuojelulle. Siksi Islannin puheenjohtajakauden ohjelma viittaa Pohjolan asemaan rauhaa puolustavana voimana. Lisäksi on tärkeä jatkaa työtä, joka edistää Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota vihreästä, kilpailukykyisestä ja sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta.

Katrín Jakobsdóttir, Islannin pääministeri

Oikeudenmukainen vihreä siirtymä 

Ohjelmassa on keskeisellä sijalla oikeudenmukaisen vihreän siirtymän toteuttaminen. Lisäksi panostetaan meren luonnonvarojen kestävään käyttöön. Muut painopistealueet ovat

  • tasa-arvo ja LGTBI-ihmisten oikeudet, varsinkin trans- ja intersukupuolisten asiat
  • yhdenvertainen työmarkkinaosallistuminen
  • kulttuurielämän vahvistaminen ja kehittäminen 
  • digitaalista kieliteknologiaa koskeva yhteispohjoismainen politiikka
  • Länsi-Pohjolan kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen.

Kaiken kaikkiaan toiminta tukee Visio 2030:tä, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Vision muotoilivat pohjoismaiset yhteistyöministerit vuonna 2019, jolloin Islanti viimeksi toimi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana.