Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Nordisk Ministerråds formandskab i 2023 - En kraft for fred

03.11.22 | Nyhet
Islands statsminister
Photographer
Johannes Jansson
Fred spiller en nøglerolle i det kommende islandske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd og ambitionen om at gøre Norden grøn, konkurrencedygtig og social bæredygtig.

Ruslands invasion af Ukraine har skabt en ny sikkerhedssituation, og de nordiske landes solidaritet og samarbejde er ekstrem vigtigt. Island vil styrke det nordiske samarbejde og fremhæve Norden som en fakkelbærer for fred. 


- Vi vil lægge særlig vægt på fred som en forudsætning for velfærd, menneskerettigheder og miljøbeskyttelse. Derfor henviser titlen for Islands formandsskab i 2023 til Norden som en kraft for fred. Derudover er det vigtigt at fortsætte med at arbejde hen imod vores vision for 2030 og et grøn, konkurrencedygtig og social bæredygtig Norden, lyder det fra Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister.  

Fred er en forudsætning for visionen

Fredsspørgsmålet bør være en grundpille i det nordiske samarbejde. Dette vil Island understrege ved at fremhæve samarbejdet mellem fredscentre og forskningsinstitutioner i Norden. Ved at bygge på deres viden kan de nordiske lande være budbringere for diplomatiske løsninger, fred og nedrustning. Derudover vil det islandske formandskab  afholde en international konference i Reykjavík med fokus på fred som en forudsætning for menneskerettigheder, velfærd og ligestilling. 

 

Vi vil lægge særlig vægt på fred som en forudsætning for velfærd, menneskerettigheder og miljøbeskyttelse. Derfor henviser titlen for Islands formandskab i 2023 til Norden som en kraft for fred. Derudover er det vigtigt at fortsætte med at arbejde hen imod vores vision for 2030 og et grøn, konkurrencedygtig og social bæredygtig Norden 

Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister

En retfærdig grøn omstilling 

Centralt i programmet står en overordnet retfærdig, grøn omstilling. Der vil blive lagt vægt på bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Andre fokuspunkter er: 

 

  • Ligestilling og rettigheder, særligt for transkønnede og interseksuelle
  • Lige muligheder for deltagelse på arbejdsmarkedet
  • Styrkelse og udvikling af kultur- og kunstlivet 
  • Fælles nordisk politik for digital sprogteknologi
  • Styrket vestnordisk samarbejde under formandskabet


Samlet set skal aktiviteterne bidrage til Vision 2030; at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. En vision, som blev formuleret af de nordiske statsministre for fem år siden i den periode, hvor Island sidst havde formandsskabet i Nordisk Ministerråd.