Pohjoismaiden neuvostolla ja EU-parlamentilla ensimmäinen virallinen kokous

22.02.22 | Uutinen
Nordiska rådet mötte Europaparlamentet i Helsingfors den 21 februari 2022.

Nordiska rådet och Europaparlamentet

Photographer
Hanne Salonen / Norden.org
Pohjoismaiden neuvostolla ja Euroopan parlamentilla on ollut Helsingissä kaksipäiväinen kokous. Asialistalla olivat muun muassa kyberturvallisuus, Arktis ja ilmastoasiat. Kyseessä oli ensimmäinen kokous sen jälkeen, kun organisaatiot virallistivat yhteistyösuhteensa.

Helsingin-kokouksen ensimmäistä päivää hallitsivat ajankohtaiset asiat, kuten disinformaation ja kyberturvallisuuden merkitys demokratiauhkina sekä ilmastoasiat ja EU:n vihreän kehityksen ohjelma. Ohjelman tarkoituksena on tehdä Euroopasta maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Pohjolan visiona taas on olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

Yhteisiä kiinnostuksen kohteita

Helsingin-kokouksen isäntänä oli Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 presidentti Erkki Tuomioja.

– Pohjoismaiden neuvosto viettää tänä vuonna 70-vuotisjuhliaan. Onkin hienoa, että samalla saadaan aloitettua entistä vahvempi virallinen yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa. Helsingin-kokous on osoitus siitä, että EU on tärkeä toimija Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisessä yhteistyössä. Jatkossa yhteistyö voi tuottaa tuloksia, jotka liittyvät ennen kaikkea yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin: demokratiaan, ilmastoon ja arktisiin kysymyksiin, Erkki Tuomioja sanoo.

Kokouksessa pohdittiin myös EU:n arktista politiikkaa ja sitä, mitkä ovat Pohjoismaiden neuvoston ja Euroopan parlamentin tulevat yhteistyörakenteet ja -puitteet.

Vierailu NIBissä ja NEFCOssa

Toisen kokouspäivän ohjelmassa oli tapaamiset Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCOn kanssa. Lisäksi parlamentaarikot vierailivat Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa.

Euroopan parlamentin valtuuskuntaa johti tanskalaismeppi Christel Schaldemose.

– Pohjoismaiden neuvosto on Euroopan parlamentin tärkeä yhteistyökumppani. Neuvosto keskittyy vihreään, kilpailukykyiseen ja sosiaalisesti kestävään Pohjolaan. Näillä aloilla on pitkät pohjoismaiset perinteet, joten meillä on varmasti hyviä kokemuksia jaettavana. Disinformaatio yleistyy yhteiskunnissamme, ja se on tärkeä yhteistyöalue. Euroopan parlamentissa neuvotellaan parhaillaan myös uudesta lainsäädännöstä, joka koskee kyberturvallisuutta, digitalisaatiota ja isoja teknologiayrityksiä. Nämä ovat isoja asioita, jotka määrittävät tulevaisuuttamme. Olen tyytyväinen hyvään vuoropuheluun ja ajatustenvaihtoon Pohjoismaiden neuvoston kanssa, Christel Schaldemose sanoo.

Virallinen kokous vuosittain

Pohjoismaiden neuvostolla on aktiivista kansainvälistä toimintaa, ja se tekee läheistä yhteistyötä monien maiden ja järjestöjen kanssa. Niistä EU on priorisoitu yhteistyökumppani. Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisessä strategiassa 2018–2022 todetaan, että EU on erityisen tärkeä organisaatio kaikille Pohjoismaille. Tämän vuoksi Pohjoismaiden neuvosto haluaa vahvistaa yhteyksiä europarlamentaarikkoihin ja EU:n instituutioihin. Pohjoismaiden neuvosto on myös perustanut Brysseliin toimiston EU-yhteistyön vahvistamiseksi. 

Pohjoismaiden neuvoston ja Euroopan parlamentti välisen sopimuksen mukaan osapuolilla on yksi virallinen kokous vuodessa ja sen lisäksi seminaareja ja muita yhteisiä kokouksia valituista aiheista.