Nordiska rådet och EU-parlamentet höll sitt första formella möte

22.02.22 | Nyhet
Nordiska rådet mötte Europaparlamentet i Helsingfors den 21 februari 2022.

Nordiska rådet och Europaparlamentet

Photographer
Hanne Salonen / Norden.org
Nordiska rådet och Europaparlamentet har hållit ett tvådagarsmöte i Helsingfors. På agendan stod bland annat cybersäkerhet, Arktis och klimatfrågor. Mötet var det första efter att de två organisationerna etablerade formella relationer med varandra.

Mötesagendan under den första dagen i Helsingfors dominerades av en rad aktuella frågor, såsom desinformation och cybersäkerhet som ett hot mot demokratin samt klimatfrågor och EU:s gröna giv, som handlar om att göra EU till världens första klimatneutrala kontinent till år 2050. Norden har som vision att vara den mest hållbara regionen i världen 2030.

Gemensamma intresseområden

Värd för mötet i Helsingfors den 21-22 februari var Erkki Tuomioja, president för Nordiska rådet under 2022.

- Nordiska rådet firar 70-årsjubileum i år och vi är glada över att året samtidigt markerar en start på stärkta formella relationer med Europaparlamentet. Vårt möte i Helsingfors vittnar om det intresse Nordiska rådet har för EU som en viktig aktör i rådets internationella samarbete. Det är ett samarbete som kan ge resultat framöver när det gäller gemensamma intresseområden som demokrati, klimat och arktiska frågor, säger Erkki Tuomioja.

På mötet diskuterades också den framtida strukturen och ramarna för de formella relationerna mellan Nordiska rådet och Europaparlamentet samt EU:s arktiska politik.

Besök på NIB och NEFCO

Den andra dagen bestod av möten med Nordiska investeringsbanken och nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Dessutom besökte parlamentarikerna hybridkompetenscentret The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats.

Delegationen från Europaparlamentet leddes av Christel Schaldemose från Danmark som är medlem av Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet.

- Nordiska rådet är en viktig samarbetspartner för Europaparlamentet. Nordiska rådet har fokus på ett grönt, konkurrenskraftigt och ett socialt hållbart Norden. Med starka nordiska traditioner på de områdena, är jag säker på att vi kan dela goda erfarenheter mellan oss. Vi ser att desinformationen ökar i våra samhällen och det är en viktig agenda att samarbeta kring. I Europaparlamentet förhandlar vi just nu om en ny lagstiftning kring cybersäkerhet, digitalisering och tech. Det är stora frågor, som kommer att definiera vår framtid. Jag är glad för den goda dialog och meningsutbytet med Nordiska rådet, säger Christel Schaldemose.

Formellt möte varje år

Nordiska rådet har en aktiv internationell verksamhet och samarbetar nära med flera länder och organisationer. EU är en prioriterad samarbetspartner. I Nordiska rådets strategi för 2018-2022 står det bland annat att EU är en särskilt viktig organisation för Norden och därför vill Nordiska rådet stärka kontakten med Europaparlamentarikerna och övriga EU-institutioner. Nordiska rådet har också upprättat ett kontor i Bryssel för att stärka samarbetet med EU. 

Enligt avtalet mellan Nordiska rådet och Europaparlamentet ska parterna hålla ett formellt möte en gång per år utöver seminarier och andra gemensamma möten om utvalda ämnen.