Pohjoismaiden valtiovarainministerit keskittyvät yhdessä vihreään elvytykseen

29.10.20 | Uutinen
Nicolai Wammen
Valokuvaaja
Morten Fauerby
Pohjoismaat ovat kärsineet pandemiasta siinä missä muukin maailma, ja kaikki keskittyvät nyt talouden mahdollisimman nopeaan elpymiseen. Nopea ja tehokas elpyminen kriisistä olikin keskiössä Pohjoismaiden valtiovarainministerien etäkokouksessa 29. lokakuuta.

Pohjoismaiden valtiovarainministereille on ratkaisevan tärkeää, että maamme selviävät kriisistä entistä vahvempina. Siksi maat ovat toteuttaneet poikkeuksellisen mittavia toimia, joilla on turvattu työllisyyttä, torjuttu elinkeinoelämään kohdistuvia haittavaikutuksia ja elvytetty taloutta. Kaikki tämä on auttanut kannattelemaan kansalaisia ja yrityksiä kriisin läpi.

Kriisi kuitenkin jatkuu yhä. Pandemian toisen aallon voimistuessa ympäri Eurooppaa valtiovarainministerit keskittyvät edelleenkin talouskriisin hoitoon ja julkisen talouden kestävyyden turvaamiseen pitkällä aikavälillä.  Tämän lisäksi yhteisenä toiveena on, että kriisitoimet olisivat osallistavia ja varmistaisivat sen, että elvytyksestä pääsevät hyötymään kaikki väestöryhmät. Tulevaisuus halutaan lisäksi kohdata vihreällä linjalla ja tukea siten maiden ilmastotavoitteita.

– Elämme yhä keskellä kriisiä, ja epävarmuus on suurta. Tärkeimpänä tehtävänämme on päästä turvallisesti koronakriisin yli. Meidän on turvattava ihmishenget ja suojeltava samalla taloutta. Kriisi ei saa jarruttaa vihreää siirtymää, vaan kriisitoimien tulee päinvastoin taata vihreä elvytys. Tällä saralla Pohjoismaiden on kuljettava etulinjassa, sanoo kokouksen isäntänä toiminut Tanskan valtiovarainministeri Nicolai Wammen.

Myös EU-yhteistyössä on keskitytty vahvasti elvytykseen, ja EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet pääsivät heinäkuussa sopuun 750 miljardin euron elvytysrahastosta. Pohjoismaiset EU-maat ajoivat neuvotteluissa vahvasti vihreää elvytystä, joka tukee EU:n ilmastotavoitteita.

Valtiovarainministerit pohtivat kokouksessaan myös sitä, miten digitalouden luomat verohaasteet voidaan tehokkaimmin ratkaista. Keskiössä oli OECD:n työ, jossa kaikki Pohjoismaat edistävät aktiivisesti kansainvälisen konsensuksen löytymistä vuoden 2021 puoliväliin mennessä. Valtiovarainministerit etsivät keskustelussa ratkaisua, joka torjuisi parhaiten verovälttelyä ja turvaisi verotulot sekä muut pohjoismaiset edut.