Nordiske finansministre holder fælles fokus på grøn genstart

29.10.20 | Nyhed
Nicolai Wammen
Fotograf
Morten Fauerby

Danmarks finansminister, Nicolai Wammen.

De nordiske lande - ligesom resten af verden - er hårdt ramt af pandemien, og alle fokuserer nu på at genstarte økonomierne så hurtigt som muligt. Spørgsmålet om hvordan landene kommer bedst og hurtigst ud af krisen var helt centralt, da de nordiske finansministre mødtes virtuelt den 29.10.

For de nordiske finansministre er det afgørende, at vores lande kommer styrket gennem krisen. Derfor har de nordiske lande taget ekstraordinære skridt for at holde hånden under beskæftigelsen, afbøde negative konsekvenser for erhvervslivet og stimulere økonomien. Alt dette har bidraget til at bære borgere og virksomheder bedre gennem krisen end ellers.

Men krisen er endnu ikke overstået, og mens pandemien igen udvikler sig hastigt på tværs af Europa, er det fortsat en prioritet for finansministrene at håndtere den økonomiske krise og samtidig sikre langtidsholdbare offentlige finanser.  Dertil kommer et fælles ønske om, at vejen ud af krisen er inkluderende og således sikrer, at alle befolkningsgrupper får gavn af genopretningen, samtidig med at vejen skal være grøn og bidrage til landenes klimamål.

- Vi står fortsat midt i en krise, og der er stor usikkerhed. Vores vigtigste opgave er at komme trygt igennem corona-krisen. Vi skal passe på menneskeliv, og vi skal samtidig stå vagt om økonomien. Krisen må ikke bremse den grønne omstilling – krisetiltagene skal tværtimod sikre, at genopretningen bliver grøn. Her kan og skal de nordiske lande gå forrest, siger Danmarks finansminister, Nicolai Wammen, som var vært for mødet.

Også i EU-samarbejdet har der været fokus på genopretningen, og EU's stats- og regeringsledere nåede i juli til enighed om en genopretningsfond til 750 mia. euro. De nordiske EU-lande arbejdede i forhandlingerne aktivt for en grøn genopretning, der bidrager til EU's klimamål.

Finansministrene drøftede også, hvordan man bedst sikrer, at de skatteudfordringer, der opstår i den digitale økonomi, håndteres mest effektivt. Her var særligt fokus på det arbejde, der foregår i OECD, og som alle de nordiske lande deltager aktivt i mhp. at finde en global konsensusløsning medio 2021. Finansministrene drøftede, hvordan en løsning bedst bekæmper skatteundgåelse og sikrer nordiske interesser, herunder i forhold til skatteprovenu.