Nordiska finansministrar har gemensamt fokus på grön omstart

29.10.20 | Nyhet
Nicolai Wammen
Fotograf
Morten Fauerby
De nordiska länderna – liksom resten av världen – har drabbats hårt av pandemin, och alla fokuserar nu på att starta om sin ekonomi så snart som möjligt. Hur länder bäst och snabbast kommer ut ur krisen var huvudfrågan när de nordiska finansministrarna möttes virtuellt den 29 oktober.

För de nordiska finansministrarna är det viktigt att våra länder kommer stärkta ur krisen. Därför har de nordiska länderna vidtagit extraordinära åtgärder för att stötta sysselsättningen, mildra negativa konsekvenser för näringslivet och stimulera ekonomin. Allt detta har bidragit till att hjälpa medborgare och företag genom krisen.

Men krisen är inte över än, och medan pandemin igen tar fart i hela Europa är det fortfarande en prioritet för finansministrarna att hantera den ekonomiska krisen och samtidigt säkerställa långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna.  Dessutom finns det en gemensam önskan att vägen ut ur krisen är inkluderande, att alla befolkningsgrupper gynnas av återhämtningen, samtidigt som vägen ska vara grön och bidra till ländernas klimatmål.

– Vi är fortfarande mitt i en kris, och det finns en stor osäkerhet. Vår viktigaste uppgift är att komma igenom coronakrisen på ett säkert sätt. Vi måste ta hand om människoliv, och samtidigt måste vi skydda ekonomin. Krisen får inte bromsa den gröna omställningen – krisåtgärder ska tvärtom säkerställa att återhämtningen blir grön. Här kan och ska de nordiska länderna visa vägen, säger Danmarks finansminister Nicolai Wammen, som var värd för mötet.

Även i EU-samarbetet har fokus varit på återhämtningen, och EU:s stats- och regeringschefer enades i juli om en räddningsfond på 750 miljarder euro. De nordiska EU-länderna verkade i förhandlingarna aktivt för en grön återhämtning som bidrar till EU:s klimatmål.

Finansministrarna diskuterade också hur man mest effektivt hanterar skattemässiga utmaningar som uppstår i den digitala ekonomin. Här var fokus särskilt på arbetet i OECD som alla nordiska länder aktivt deltar i för att hitta en global konsensuslösning i mitten av 2021. Finansministrarna diskuterade hur en lösning bäst motverkar skatteflykt och säkerställer nordiska intressen, bland annat avseende skatteintäkter.