Nordiske finansministre holder felles fokus på grønn gjenstart

29.10.20 | Nyhet
Nicolai Wammen
Fotograf
Morten Fauerby
De nordiske landene er i likhet med resten av verden hardt rammet av pandemien, og alle fokuserer nå på å gjenstarte økonomiene så raskt som mulig. Spørsmålet om hvordan landene kommer best og raskest ut av krisen, var helt sentralt da de nordiske finansministrene møttes virtuelt 29.10.

For de nordiske finansministrene er det avgjørende at landene våre kommer styrket gjennom krisen. Derfor har de nordiske landene tatt ekstraordinære skritt for å opprettholde sysselsettingen, redusere de negative konsekvensene for næringslivet og stimulere økonomien. Alt dette har bidratt til å ta innbyggere og bedrifter gjennom krisen på en bedre måte enn det som ellers ville vært tilfellet.

Men krisen er ennå ikke overstått, og mens pandemien igjen utvikler seg raskt på tvers av Europa, er det fortsatt en prioritet for finansministrene å håndtere den økonomiske krisen og samtidig sikre langtidsholdbare offentlige finanser.  I tillegg kommer et felles ønske om at veien ut av krisen er inkluderende og dermed sikrer at alle befolkningsgrupper drar nytte av gjenopprettingen, samtidig som at veien skal være grønn og bidra til landenes klimamål.

– Vi står fortsatt midt i en krise, og det er stor usikkerhet. Vår viktigste oppgave er å komme trygt gjennom koronakrisen. Vi skal passe på menneskeliv, og vi skal samtidig stå vakt om økonomien. Krisen må ikke bremse den grønne omstillingen – krisetiltakene skal tvert imot sikre at gjenopprettingen blir grønn. Her kan og skal de nordiske lande gå foran, sier Danmarks finansminister Nicolai Wammen, som var vert for møtet.

Også i EU-samarbeidet har det vært fokus på gjenopprettingen, og EUs stats- og regjeringsledere kom i juli til enighet om et gjenopprettingsfond til 750 milliarder euro. I forhandlingene arbeidet de nordiske EU-landene aktivt for en grønn gjenoppretting som bidrar til EUs klimamål.

Finansministrene drøftet også hvordan man best sikrer at skatteutfordringene som oppstår i den digitale økonomien, håndteres mest effektivt. Her var det særlig fokus på arbeidet som foregår i OECD, og som alle de nordiske landene deltar aktivt i med henblikk på å finne en global konsensusløsning medio 2021. Finansministrene drøftet hvordan en løsning best bekjemper skatteunndragelse og sikrer nordiske interesser, blant annet i forhold til skatteinntekter.