Pohjoismaiden valtiovarainministerit keskustelivat rahanpesusta ja ilmastotyöstä

19.10.19 | Uutinen
De nordiska finansministrarna 2019
Valokuvaaja
Anders Hedberg
Rahanpesun vastustaminen ja kansainvälisen ilmastoyhteistyön rahoitus olivat asialistalla, kun Pohjoismaiden valtiovarainministerit kokoontuivat Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tiloissa Washingtonissa 18. lokakuuta.

Rahanpesu on työkalu niille, jotka pyrkivät rikastumaan korruptiolla ja muulla järjestäytyneellä rikollisuudella. Samalla se on vakava uhka kansainväliselle finanssijärjestelmälle. Tämäntyyppinen rikollisuus on rokottanut viime vuosina myös monia Pohjoismaita, joten nyt on ilmeinen tarve vahvistaa toimia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Koska kyseessä on yleensä rajat ylittävä toiminta, sen estäminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä.

Globaalilla tasolla työtä säätelee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF). Kaikki Pohjoismaat ovat mukana ryhmässä, jossa on yhteensä 39 jäsentä. Ryhmän toiminta ei ole kansainvälisoikeudellisesti sitovaa, mutta sillä on käytössään järeät pakotemahdollisuudet. Pohjoismaat haluavat nyt vahvistaa yhteistyötään tällä saralla, jotta siitä tulisi mahdollisimman kunnianhimoista. Samalla on välttämätöntä tehostaa myös EU:n työtä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.

– Jotta Pohjoismaiden ääni kuuluisi nykyistä paremmin tässä tärkeässä työssä, meidän kannattaisi parantaa keskinäistä koordinointia ja ajaa yhteisvoimin asioita, joihin liittyy yhteisiä etuja, toteaa pohjoismaista ministerikokousta johtanut Islannin valtiovarainministeri Bjarni Benediktsson.

Ilmasto keskiössä

Ministerit keskustelivat myös Nordic Economic Policy Review -lehden (NEPR) tämänvuotisesta numerosta, jonka Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaisi keväällä. NEPR 2019:n teemana on Pohjoismaiden ilmastopolitiikan kustannustehokkuus. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama NEPR ilmestyy vuosittain, ja tämän vuoden lehti tukee Pohjoismaiden hiilineutraaliutta koskevan julkilausuman seurantaa. Julkilausuman allekirjoittivat Pohjoismaiden pää- ja ilmastoministerit Helsingissä tammikuussa 2019.

Ilmasto on kantavana teemana myös uudessa valtiovarainministerien ilmastokoalitiossa, jossa Pohjoismaidenkin ministerit ovat mukana. Suomi toimii koalition puheenjohtajamaana vuosina 2019–2020, ja se esitteli työtä pohjoismaisessa ministerikokouksessa.

Ministerit keskustelivat myös muista yhteisistä haasteista, kuten Brexitistä sekä maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation parantamisesta Pohjoismaissa.