Nordiska finansministrar diskuterade penningtvätt och arbete för klimatet

19.10.19 | Nyhet
De nordiska finansministrarna 2019
Photographer
Anders Hedberg
Kampen mot penningtvätt och finansiering av internationellt klimatsamarbete var på agendan då de nordiska finansministrarna höll möte på Internationella Valutafonden IMF i Washington D.C. den 18 oktober.

Penningtvätt är ett verktyg för dem som vill tjäna pengar på korruption och annan grov organiserad brottslighet, och utgör ett allvarligt hot mot det globala finansiella systemet. Under de senaste åren har flera av de nordiska länderna drabbats av den här typens kriminalitet, och det är uppenbart att det finns behov av en stärkt insats mot penningtvätt och terrorfinansiering. Eftersom den här verksamheten ofta är gränsöverskridande kräver insatsen internationellt samarbete.

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism regleras på global nivå genom organisationen Financial Action Task Force (FATF). Alla de nordiska länderna är medlemmar i FATF, som totalt har 39 medlemmar. Organisationens verksamhet är inte folkrättsligt bindande, men den har kraftiga sanktionsmöjligheter. De nordiska länderna har intresse av att stärka sitt samarbete på det här området i en så ambitiös riktning som möjligt. Samtidigt är det nödvändigt att också EU:s arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering effektiveras.

- För att den nordiska stämman ska höras bättre i detta viktiga arbete, vore det en fördel om vi kunde agera samlat i frågor där vi har gemensamma intressen och koordinera vårt arbete ännu bättre, konstaterar Islands finansminister Bjarni Benediktsson, som ledde det nordiska ministermötet.

Fokus på klimatet

Ministrarna diskuterade också årets upplaga av Nordic Economic Policy Review (NEPR), som Nordiska ministerrådet publicerade på våren. Temat för NEPR 2019 är kostnadseffektivitet i klimatpolitiken i de nordiska länderna. NEPR finansieras av Nordiska ministerrådet och ges ut varje år. Årets rapport bidrar till uppföljningen av den deklaration om nordisk koldioxidneutralitet som undertecknades av de nordiska stats- och klimatministrarna i Helsingfors i januari 2019.

Klimat är också det sammanbindande temat för det nystartade samarbetet ”Coalition of Finance Ministers for Climate Action” som alla nordiska finansministrar deltar i. Finland fungerar som ordförandeland för koalitionen under 2019-2020 och presenterade arbetet på mötet.

Ministrarna diskuterade också andra gemensamma utmaningar, bland annat Brexit och hur integrationen av invandrare på den nordiska arbetsmarknaden kunde underlättas.