Nordiske finansministre diskuterede hvidvask og klimasamarbejde

19.10.19 | Nyhed
De nordiska finansministrarna 2019
Fotograf
Anders Hedberg
Kampen mod hvidvask af penge og finansiering af internationalt klimasamarbejde var på dagsordenen, da de nordiske finansministre holdt møde hos Den Internationale Valutafond (IMF) i Washington D.C. den 18. oktober.

Hvidvask er et værktøj for personer, som vil tjene penge på korruption og andre former for grov organiseret kriminalitet. Hvidvask udgør en alvorlig trussel mod det globale finansielle system. I de senere år er flere af de nordiske lande blevet ramt af denne form for kriminalitet, og det er indlysende, at der er behov for en styrket indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. Og fordi disse aktiviteter ofte er grænseoverskridende, kræver indsatsen internationalt samarbejde.

Bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme styres på globalt niveau af organisationen Financial Action Task Force (FATF). Alle de nordiske lande er medlemmer af FATF, som i alt har 39 medlemslande. Organisationens virksomhed er ikke folkeretligt bindende, men den har omfattende sanktionsmuligheder. De nordiske lande ønsker at styrke deres samarbejde på dette område i en så ambitiøs retning som muligt. Samtidig er det nødvendigt, at også EU's arbejde med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering effektiviseres.

– For at den nordiske stemme kan høres tydeligere i dette vigtige arbejde, ville det være en fordel, hvis vi kunne agere samlet i forhold til spørgsmål, som vi har en fælles interesse i og dermed koordinere vores arbejde endnu bedre, konstaterer Islands finansminister, Bjarni Benediktsson, som ledte det nordiske ministermøde.

Fokus på klimaet

Ministrene diskuterede også årets udgave af Nordic Economic Policy Review (NEPR), som Nordisk Ministerråd publicerede i foråret. Temaet for NEPR 2019 er omkostningseffektivitet i klimapolitikken i de nordiske lande. NEPR finansieres af Nordisk Ministerråd og udgives årligt. Årets rapport bidrager til opfølgningen af den erklæring om nordisk CO2-neutralitet, som blev underskrevet af de nordiske stats- og klimaministre i Helsingfors i januar 2019.

Klima er også det overordnede tema for det nystartede samarbejde "Coalition of Finance Ministers for Climate Action", som alle nordiske finansministre deltager i. Finland, som er formandsland for koalitionen i 2019-2020, præsenterede arbejdet på mødet.

Ministrene diskuterede også andre fælles udfordringer, herunder Brexit og hvordan integrationen af indvandrere på det nordiske arbejdsmarked kan styrkes.