Nordiske finansministre diskuterte hvitvasking og arbeid for klimaet

19.10.19 | Nyhet
De nordiska finansministrarna 2019
Photographer
Anders Hedberg
Kampen mot hvitvasking og finansiering av internasjonalt klimasamarbeid sto på agendaen da de nordiske finansministrene holdt møte ved Det internasjonale pengefondet IMF i Washington D.C. 18. oktober.

Hvitvasking er et verktøy for dem som vil tjene penger på korrupsjon og annen grov organisert kriminalitet, og utgjør en alvorlig trussel mot det globale finansielle systemet. De senere årene har flere av de nordiske landene blitt rammet av denne typen kriminalitet, og det er åpenbart at det er behov for en styrket innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering. Ettersom denne virksomheten ofte er grenseoverskridende, krever innsatsen internasjonalt samarbeid.

Bekjemping av hvitvasking og finansiering av terrorisme reguleres på globalt nivå gjennom organisasjonen Financial Action Task Force (FATF). Alle de nordiske landene er medlemmer av FATF, som totalt har 39 medlemmer. Organisasjonens virksomhet er ikke folkerettslig bindende, men den har kraftige sanksjonsmuligheter. De nordiske landene har interesse av å styrke sitt samarbeid på dette området i en så ambisiøs retning som mulig. Samtidig er det nødvendig at også EUs arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering effektiviseres.

– For at den nordiske stemmen skal høres bedre i dette viktige arbeidet, ville det vært en fordel om vi kunne handle samlet i spørsmål der vi har felles interesser, og koordinere arbeidet vårt enda bedre, konstaterer Islands finansminister Bjarni Benediktsson, som ledet det nordiske ministermøtet.

Fokus på klimaet

Ministrene diskuterte også årets utgave av Nordic Economic Policy Review (NEPR), som Nordisk ministerråd publiserte i vår. Temaet for NEPR 2019 er kostnadseffektivitet i klimapolitikken i de nordiske landene. NEPR finansieres av Nordisk ministerråd og gis ut hvert år. Årets rapport bidrar til oppfølgingen av erklæringen om nordisk karbonnøytralitet som ble undertegnet av de nordiske stats- og klimaministrene i Helsingfors i januar 2019.

Klima er også det samlende temaet for det nystartede samarbeidet "Coalition of Finance Ministers for Climate Action”, som alle de nordiske finansministrene deltar i. Finland fungerer som formannskapsland for koalisjonen i 2019–2020 og presenterte arbeidet på møtet.

Ministrene diskuterte også andre felles utfordringer, blant annet Brexit og hvordan integreringen av innvandrere på det nordiske arbeidsmarkedet kan fremmes.