Pohjoismaista ilmastoyhteistyötä tehostetaan

25.01.19 | Uutinen
Norges klimaminister Ola Elvestuen (bak fra venstre), Danmarks eneri-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Norges statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Juha Sipilä, Islands statsminister Katrin Jakobsdottir, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima og visestatsminister Isabella Lövin og Islands minister for miljø og naturressurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson samlet på klimatoppmøte i Helsinki. 

Norges klimaminister Ola Elvestuen (bak fra venstre), Danmarks eneri-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Norges statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Juha Sipilä, Islands statsminister Katrin Jakobsdottir, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima og visestatsminister Isabella Lövin og Islands minister for miljø og naturressurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson samlet på klimatoppmøte i Helsinki. 

Photographer
Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia

Norjan ilmastoministeri Ola Elvestuen (takavasemmalla), Tanskan energia-, huoltovarmuus- ja ilmastoministeri Lars Christian Lilleholt, Norjan pääministeri Erna Solberg, pääministeri Juha Sipilä, Islannin pääministeri Katrin Jakobsdóttir, Ruotsin kehitysyhteistyö- ja ilmastoministeri sekä varapääministeri Isabella Lövin ja Islannin ympäristö- ja luonnonvaraministeri Guðmundur Ingi Guðbrandsson Helsingin ilmastohuippukokouksessa.

Pohjoismaat ottavat toisistaan mallia ja pyrkivät siten hiilineutraaleiksi. Samalla näytetään johtajuutta ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävässä työssä, toteavat Pohjoismaiden pääministerit uudessa julkilausumassa. Julkilausuma hyväksyttiin huippukokouksessa, joka on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston alaista aktiivista pohjoismaista ilmastoyhteistyötä.

Pohjoismaiden pääministerit ja muut ilmastoasioista vastaavat ministerit tapasivat Helsingissä perjantaina 25. tammikuuta. He sopivat pohjoismaisen ilmastoyhteistyön vahvistamisesta ja johtoaseman ottamisesta kansainvälisessä ilmastotyössä. – Kokouksen tarkoituksena on viestittää muulle maailmalle, että Pohjola sitoutuu 1,5 asteen tavoitteeseen. Aiomme parantaa ja päivittää Pariisin sopimuksen alaisia kansallisia sitoumuksia ja olemme valmiita torjumaan ilmastonmuutosta kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, sanoi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Hän toimi yhdessä pääministeri Juha Sipilän kanssa ilmastokokouksen koollekutsujana. 

(Juttu jatkuu videon jälkeen)

Ilmastotavoitteita vahvistetaan

Uudessa julkilausumassa todetaan muun muassa, että Pohjoismaat vahvistavat ilmastotavoitteitaan vuoteen 2020 mennessä ja pyrkivät yhdessä hiilineutraaleiksi. ”Tekemällä yhteistyötä voimme kehittää nollapäästöisiä tekniikoita, joilla on kansainvälistä vaikuttavuutta. Meidän on mahdollistettava se, että Pohjoismaiden elinkeinoelämä voi ottaa johtoaseman vihreään maailmantalouteen siirtymisessä. – – Tällä julkilausumalla sitoudumme tavoittelemaan hiilineutraaliutta viidessä Pohjoismaassa sekä harjoittamaan pohjoismaista ilmastodiplomatiaa kansainvälisillä foorumeilla pyrkien ratkaisuihin, jotka vaikuttavat kansainvälisiin päästöihin.” Näin todetaan ministerien julkilausumassa, jonka toteutuksen seurannasta vastaa Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Pohjoismaista yhteistyötä

Aloitteen taustalla ovat Katowicessa viime joulukuussa käydyt YK:n ilmastoneuvottelut ja YK:n ilmastopaneelin viimesyksyinen raportti. Sen mukaan maailman maiden on toimittava nopeasti, jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajata 1,5 asteeseen. Pohjoismaiden ilmasto- ja ympäristöyhteistyöllä on pitkät perinteet. Esimerkkeinä voidaan mainita pääministerialoite ”Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin” ja ”Sukupolvi 2030” -ohjelma, jotka tarjoavat pohjoismaisia ratkaisuja Pariisin ilmastosopimuksessa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa kuvattuihin haasteisiin.

Tiennäyttäjiä

Pohjoismaiden pääministerit haluavat siis vahvistaa ilmastotavoitteita. – Kokous on osoitus siitä, että kaikki Pohjoismaat priorisoivat ilmastonmuutosta ja että kykenemme nopeisiin toimiin. Mielestäni Pohjoismaat voisivat tehdä ilmastopolitiikassa nykyistä enemmän yhteistyötä. Meillä on kaikilla omat kansalliset hiilineutraaliussuunnitelmat ja voimme oppia toisiltamme, sanoo Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir. Islanti on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2019.