Pohjola tärkeämpi kuin koskaan

03.11.21 | Uutinen
Jonas Gahr Støre
Photographer
Magnus Fröderberg / norden.org
Norja on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2022. Pääministeri Jonas Gahr Støren mukaan Norja tekee voitavansa, jotta Pohjolasta tulisi vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

– Pohjoismainen yhteenkuuluvuus on ainutlaatuista. Meillä on yhteiset perusarvot ja vahva keskinäinen luottamus. Norja haluaa vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä, kuten hiljattain julkistettu hallitusohjelmamme selkeästi osoittaa. Oikeusvaltioon ja demokratiaan kohdistuu nykymaailmassa yhä enemmän painetta. Nyt onkin tärkeämpää kuin koskaan vaalia pohjoismaista yhteenkuuluvuutta, pääministeri Jonas Gahr Støre tiivistää.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus kiertää viiden Pohjoismaan välillä. Tänä vuonna puheenjohtajana on Suomi. Tammikuussa 2022 viestikapula siirtyy Norjalle, jonka puheenjohtajuusohjelma perustuu Visio 2030:n kolmeen strategiseen painopistealueeseen.

Vihreä Pohjola – Kestävä kehitys vaatii sitä, että kykenemme näkemään kokonaisuuden ja etsimään yhteisiä ratkaisuja. Norja pyrkii puheenjohtajakaudellaan korostamaan ilmaston ja luonnon yhtymäkohtia, vähentämään luontokatoa ja valottamaan vihreän siirtymän edistämistä luontopohjaisten ratkaisujen avulla.

Kilpailukykyinen Pohjola – Talouden pitkän aikavälin kasvukyky riippuu myös siitä, että tuotantoa ja kulutusta saadaan ohjattua nykyistä kestävämpään suuntaan. Norja pyrkii kääntämään tämän yhteistyön eduksemme, jotta Pohjoismaiden elinkeinoelämästä ja työmarkkinoista tulisi taas vahvat ja vastustuskykyiset uusille kriiseille.

Sosiaalisesti kestävä Pohjola – Oikeusvaltioon ja demokratiaan kohdistuu nykymaailmassa yhä enemmän painetta, joka vähentää kansalaisten ja päättäjien välistä luottamusta. Nyt onkin tärkeämpää kuin koskaan vaalia yhteispohjoismaista arvoperustaa, jonka osatekijöitä ovat kestävyys, osallisuus, demokratia, avoimuus, sananvapaus ja tasa-arvo. Pandemian aikana tarve on korostunut entisestään.

Visio 2030 on Pohjolan panos työhön, joka tähtää Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Visio 2030 ja EU:n ilmastotavoitesuunnitelma vuodelle 2030 antavat meille selkeän suunnan. Vuoden 2022 pohjoismaista yhteistyötä luotsaa Norjan pohjoismainen yhteistyöministeri Anne Beathe Tvinnereim.

– Puheenjohtajamaa Norja kohdistaa huomiota vihreän siirtymän nopeuteen. Myös Pohjolalla on edessään suuria muutostarpeita, ja tänään tekemämme valinnat leimaavat oman sukupolvemme lisäksi myös tulevia. Pohjoismaiden vahvuutena on se, että pyrimme yhdessä vihreän siirtymän, kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen kärkialueeksi. Yhdessä meistä tulee kansainvälinen edelläkävijä, joka auttaa maailmanyhteisöä täyttämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Pohjoismainen yhteistyö on siten tärkeää paitsi omalle alueellemme myös Euroopalle ja muulle maailmalle, yhteistyöministeri Tvinnereim sanoo. 

Contact information