Norden vigtigere end nogensinde

03.11.21 | Nyhed
Jonas Gahr Støre
Fotograf
Magnus Fröderberg / norden.org
Norge overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2022. Norges statsminister Jonas Gahr Støre siger, at Norge vil gøre sit til, at Norden skal nå sit mål om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030.

– Det nordiske fællesskab er unikt. Vi deler grundlæggende værdier og har stor tillid til hinanden. Norge ønsker at styrke det nordiske samarbejde. Det kommer tydeligt til udtryk i vores regeringsplatform, som vi præsenterede for nylig. I en verden præget af øget pres på retsstat og demokrati er det vigtigere end nogensinde at værne om det nordiske fællesskab, siger statsminister Jonas Gahr Støre.

De fem nordiske lande har på skift formandskabet i Nordisk Ministerråd. I år er det Finland, der har formandsposten. 1. januar 2022 overtager Norge stafetpinden, og deres formandskabsprogram er baseret på de tre strategiske satsningsområder, der er defineret i Vision 2030.

Et grønt Norden – en bæredygtig udvikling kræver, at vi er i stand til at se helheden, og at vi finder fælles løsninger. Det norske formandskab ønsker at fremhæve sammenhængen mellem klima og natur, reducere diversitetstabet i naturen og belyse, hvordan naturbaserede løsninger bidrager i den grønne omstilling.

Et konkurrencedygtigt Norden – økonomiens langsigtede vækstevne afhænger af, at vi formår at styre produktion og forbrug i en mere bæredygtig retning. Det norske formandskab vil benytte dette samarbejde til vores fordel for at vende tilbage til at stærkt nordisk erhvervsliv og arbejdsmarked, som er modstandsdygtige over for nye kriser.

Et socialt bæredygtigt Norden – i en verden præget af et stigende pres på retsstat og demokrati og svigtende tillid mellem indbyggere og beslutningstagere er det vigtigere end nogensinde at værne om det nordiske værdifællesskab, som er baseret på bæredygtighed, inklusion, demokrati, åbenhed, ytringsfrihed og ligestilling. Dette behov er blevet endnu tydeligere under pandemien.

Vision 2030 er Nordens bidrag til at nå klimamålene i Parisaftalen. Vision 2030 og EU's klimaplan for 2030 udstikker begge en klar og tydelig kurs for Norden. Norges samarbejdsminister Anne Beathe Tvinnereim skal lede det nordiske samarbejde i 2022.

– Det norske formandskab vil rette spotlyset mod tempoet i den grønne omstilling. Også Norden står over for store omstillingsbehov. De valg, der bliver truffet i dag, kommer til at præge vores egen og kommende generationer. Vores styrke er, at de nordiske lande har en fælles ambition om at være verdensførende inden for omstilling, konkurrenceevne og bæredygtighed. Norden skal være en international forgangsregion og bidrage til verdenssamfundets opfyldelse af FN's verdensmål. Det nordiske samarbejde er derfor vigtigt for Europa og resten af verden, udtaler den nordiske samarbejdsminister Tvinnereim. 

Kontakt