The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Gränshinderrådet i brev till statsministrarna: Ta fram en nordisk krisstrategi!

15.06.20 | News
Bertel Haarder vid Nordiska Rådets session i Stockholm
Photographer
Magnus Fröderberg

Bertel Haarder är ordförande för Gränshinderrådet under 2020.

Ta fram en nordisk strategi för kommande kriser och informera grannländerna i god tid innan rörligheten över gränserna begränsas. Den uppmaningen kommer Gränshinderrådet med i ett brev till de nordiska regeringscheferna. Rådet har också skickat brev till finansministrarna med uppmaningen att hitta en lösning på hur gränspendlare som blivit hemsända för att arbeta på distans ska beskattas i coronatider.

Gränshinderrådet har till uppgift att arbeta för att undanröja hinder för den fria rörligheten i Norden. Under coronakrisen har de nordiska länderna infört nationella restriktioner som satt käppar i hjulet för mobiliteten över gränserna.

Det vill Gränshinderrådet undvika i framtiden och vänder sig nu direkt till statsministrarna i en vädjan om samarbete innan nästa kris slår till. I ett brev till statsministrarna påpekar rådet att pandemin har utsatt gränspendlarna för hårda prövningar och även lett till att arbetet med gränshinder gått i fel riktning, särskilt sett mot statsministrarnas vision om att göra Norden till världens mest integrerade och hållbara region.

- Vi, som är de nationella medlemmarna i det nordiska Gränshinderrådet, vill därför uppmana regeringscheferna att ta fram en gemensam nordisk strategi för att bättre kunna hantera framtida kriser, skriver Gränshinderrådet i brevet.

Rådet vill också att länderna i framtiden informerar varandra i god tid innan de begränsar rörligheten över gränserna. Det ger länderna möjlighet att minska de negativa konsekvenserna för gränspendlare.

Skatteproblem bör lösas

Gränshinderrådet har också sänt ett brev till de nordiska finansministrarna eftersom coronapandemin riskerar att försätta både gränspendlare och företag som verkar över gränserna i ett administrativt skattedilemma.

I normala fall beskattas gränspendlare i det land där de jobbar. Men som en konsekvens av nationella beslut måste många pendlare nu jobba på distans i sitt hemland. Det innebär att de blir beskattade i två länder, något som de eventuellt blir varse om först nästa år i samband med att de då tvingas deklarera i två länder.

- Det här ger extra administrativt arbete både för privatpersoner, företag och skattemyndigheterna, totalt i onödan. Vi har i årtionden byggt upp ett samarbete i Norden, särskilt i gränsregionerna, som har gjort det smidigt att verka och jobba över gränserna. Den fria mobiliteten är en hörnsten i det nordiska samarbetet och vi får inte låta coronakrisen rasera det. Problemet måste gå att lösa, säger Bertel Haarder, som är ordförande för Gränshinderrådet och ledamot i danska Folketinget.

Efterlyser lösning

I sitt brev uppmanar Gränshinderrådet ministrarna till dialog för att hitta en lösning.

- Lösningen är att ni, de nordiska skatte- och finansministrarna, tillsammans beslutar om ett tillfälligt undantag för de medarbetare som är hemsända för att arbeta på distans i bosättningslandet att de fortsatt kvarstår i arbetslandet och beskattas där. Det vill säga att man gör ett liknande undantag som gjorts mellan de nordiska länderna i frågan gällande socialförsäkringstillhörighet vid hemarbete, heter det i brevet.

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att främja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag.