Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Grænsehindringsrådet i brev til statsministrene: Udarbejd en nordisk krisestrategi!

15.06.20 | Nyhet
Bertel Haarder vid Nordiska Rådets session i Stockholm
Fotograf
Magnus Fröderberg

Bertel Haarder er formand for Grænsehindringsrådet i 2020.

Udarbejd en nordisk strategi for kommende kriser, og informer nabolandene i god tid, inden den frie bevægelighed over grænserne begrænses. Sådan lyder opfordringen fra Grænsehindringsrådet i et brev til de nordiske regeringschefer. Rådet har også sendt et brev til finansministrene med en opfordring til at finde en løsning på, hvordan grænsependlere, der har været nødt til at arbejde hjemmefra, skal beskattes i corona-perioden.

Grænsehindringsrådet har til opgave at arbejde for at fjerne hindringer for den frie bevægelighed i Norden. I forbindelse med corona-krisen har de nordiske lande indført nationale restriktioner, som spænder ben for mobiliteten over grænserne.

Det vil Grænsehindringsrådet undgå i fremtiden, og de henvender sig nu direkte til statsministrene med en bøn om at indlede et samarbejde, inden den næste krise rammer os. I et brev til statsministrene påpeger rådet, at pandemien har udsat grænsependlerne for store prøvelser og sendt arbejdet med grænsehindringer i den forkerte retning, især når det gælder statsministrenes vision om at gøre Norden til verdens mest integrerede og bæredygtige region.

– Vi, de nordiske landes nationale medlemmer i Grænsehindringsrådet, vil derfor opfordre regeringscheferne til at udarbejde en fælles nordisk strategi for bedre at kunne håndtere fremtidige kriser, skriver Grænsehindringsrådet i brevet.

Rådet ønsker også, at landene i fremtiden skal informere hinanden i god tid, inden de begrænser bevægeligheden over grænserne. Det giver landene mulighed for at mindske de negative konsekvenser for grænsependlerne.

Skatteproblem bør løses

Grænsehindringsrådet har også sendt et brev til de nordiske finansministre, eftersom corona-pandemien risikerer at føre til et administrativt skattedilemma for både grænsependlere og virksomheder, som opererer på tværs af grænserne i Norden.

Normalt betaler grænsependlere skat i det land, hvor de arbejder. Som en konsekvens af de nationale beslutninger er mange pendlere nu nødt til at arbejde hjemmefra i deres bopælsland. Det indebærer, at de bliver beskattet i to lande, hvilket de muligvis først bliver klar over næste år, når de skal selvangive i begge lande.

– Det vil føre til ekstra administrativt arbejde for både privatpersoner, virksomheder og skattemyndighederne, og det er helt unødvendigt. Vi har gennem flere årtier opbygget et samarbejde i Norden, især i grænseregionerne, som har gjort det enkelt at drive virksomhed og arbejde på tværs af landegrænserne. Den frie bevægelighed er en grundsten i det nordiske samarbejde, og den må corona-krisen ikke ødelægge. Vi skal kunne løse problemet, siger Bertel Haarder, som er formand for Grænsehindringsrådet og formand for Folketinget.

Efterlyser løsning

I sit brev opfordrer Grænsehindringsrådet ministrene til dialog for at finde en løsning.

– Løsningen er, at I, de nordiske skatte- og finansministre, i fællesskab vedtager en midlertidig undtagelse for de ansatte, som er blevet sendt hjem og må arbejde hjemmefra i bopælslandet, så de stadig bliver beskattet i arbejdslandet. Det vil sige, at man vedtager en undtagelse, der svarer til den, der gælder mellem de nordiske lande for tilknytning til socialforsikring ved hjemmearbejde, står der i brevet.

Grænsehindringsrådet er et politisk nedsat organ, som på opdrag af de nordiske regeringer skal fremme den frie bevægelighed i Norden for både privatpersoner og virksomheder.