Ambitiøst nordisk klima- og miljøsamarbejde

06.12.18 | Nyhed
De nordiske miljøministrene samlet under Nordisk råds sesjon 2018 på Stortinget i Oslo. 

De nordiske miljøministrene samlet under Nordisk råds sesjon 2018 på Stortinget i Oslo. 

Photographer
Johannes Jansson
Et stop for tab af biologisk mangfoldighed, mindre udledning af plast i havet, et fælles nordisk indspil i klimaforhandlingerne og bæredygtig brug af naturressourcer er nogle af de ambitiøse mål i det nye nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima.

Nordisk Ministerråd har udarbejdet et nyt nordisk samarbejdsprogram for miljø og klima for perioden 2019 til 2024.

– De nordiske lande har vist, at samarbejde om klima og miljø giver resultater. Takket være det nye samarbejdsprogram kan vi fortsætte arbejdet med at styrke det nordiske samarbejde og Nordens globale stemme på klima- og miljøområdet, siger Sveriges miljøminister Karolina Skog, som er ordfører for Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima. Sverige har haft formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2018.

Bæredygtig udvikling

I programmet slås det fast, at de nordiske lande i den kommende seksårsperiode skal:

  • Samarbejde om miljø- og klimapolitikken for at bidrage til en bæredygtig udvikling i Norden, EU og globalt
  • Samarbejde i internationale forhandlinger samt foretage en aktiv og ambitiøs opfølgning på implementeringen af internationale miljø- og klimaaftaler; ambitionerne i Paris-aftalen vil være helt centrale 
  • Bidrage til at fremme implementeringen af de globale bæredygtighedsmål i Agenda 2030
  • Arbejde for, at miljø- og klimareglerne skærpes i EU
  • Arbejde for at standse tabet af biologisk mangfoldighed og arbejde for en bæredygtig forvaltning, som sikrer de nordiske naturressourcer
  • Arbejde for en cirkulær økonomi og bidrage til, at forbrug og produktion foregår inden for grænserne af, hvad naturen kan tåle
  • Arbejde for at minimere risikoen for skader på mennesker og miljø som følge af miljøgifte og kemikalier i produkter
  • Gøre en indsats for at standse udledningen af plast og mikroplast i havet
  • Sikre, at Norden bliver ved med at være foregangsregion for nye, innovative løsninger, som kan forbedre miljøet
  • Arbejde for, at synergieffekter mellem sektorer og samfundsområder udnyttes og forstærkes

Læs det nye samarbejdsprogram for miljø og klima her