”Vahva yhteisymmärrys pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä”

18.09.21 | Uutinen
Bertel Haarder och Annette Lind
Photographer
Matts Lindqvist

Pohjoismaiden neuvoston presidentti Bertel Haarder ja varapresidentti Annette Lind.

Arktis, Itämeri ja kyberiskut olivat asialistalla, kun Pohjoismaiden neuvosto järjesti Kööpenhaminassa torstaina puolustuskonferenssin. Konferenssi osoitti, että Pohjoismailla on vahva yhteisymmärrys turvallisuus- ja puolustusasioista, tiivisti Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti Annette Lind.

Konferenssiin osallistui Pohjoismaiden neuvoston jäseniä sekä lukuisia turvallisuus- ja puolustusalan asiantuntijoita ja analyytikoita eri Pohjoismaista. Lisäksi paikalla oli parlamentaarikkoja kansallisista ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnista. Konferenssi tarjosi analyyseja eri näkökulmista, ja painopistealueina olivat Arktis, Itämeren alue ja kyberuhat.

Pohjoismaiden neuvoston presidentti Bertel Haarder oli hänkin tyytyväinen päivän antiin.

– Tärkeintä ei ollut vain se, että saimme kuvauksen Pohjoismaiden varautumisesta kaikkiin meihin kohdistuviin uhkiin. Saimme nimittäin myös kuvauksen siitä, miltä maailma näyttää idästä käsin ja miten venäläiset näkevät meidät uhkana. Pidin sitä hyvin hedelmällisenä. Samalla haluan korostaa useasti aiemminkin toistamaani viestiä: pohjoismainen puolustusyhteistyö ei uhkaa ketään vaan päinvastoin edistää alueen vakautta ja ennakoitavuutta.

Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti Annette Lind korosti omissa päätelmissään Pohjoismaiden monia yhtäläisyyksiä.

– Konferenssi osoitti, että Pohjoismailla on vahva yhteisymmärrys turvallisuus- ja puolustusasioista. Ajattelemme samalla tavalla, ja se oli minulle päivän tärkein anti, hän sanoi.

Päivänpolttavia aiheita

Kokouksessa käsiteltiin turvallisuus- ja puolustuspoliittisen keskustelun päivänpolttavia aiheita.

Monet suurvallat ovat hyvin kiinnostuneita Arktiksesta. Konferenssin osallistujat keskustelivatkin siitä, miten Pohjoismaiden tulisi navigoida ja tehdä yhteistyötä arktisella alueella, jota leimaa Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan välisten jännitteiden kasvu.

Itämeri-keskustelussa keskityttiin Venäjän toimintaan ja pohdittiin sitä, miten Pohjoismaiden tulisi suhtautua Venäjän kasvavaan sotilaalliseen läsnäoloon alueella ja sen turvallisuusvaikutuksiin.

Konferenssin lopuksi käytiin keskustelu valtioiden tuella tehdyistä kyberiskuista, Pohjoismaiden poliittista ja juridisista toimintamahdollisuuksista sekä hyökkäyksiin vastaamisesta yhteistyön keinoin.

Konferenssissa esiteltiin myös pohjoismaisen puolustusyhteistyön Nordefcon roolia ja 2025-visiota.

Puolustusasiat yhä tärkeämpiä

Turvallisuus- ja puolustusyhteistyöstä on tullut viime vuosina yhä keskeisempi kysymys Pohjoismaiden neuvostolle, ja Tanska on neuvoston vuoden 2021 puheenjohtajamaana nostanut puolustusyhteistyön yhdeksi painopistealueeksi.  

Torstain konferenssi oli siten luonteva osa Tanskan puheenjohtajakautta ja samalla yksi tämän vuoden harvoista fyysisistä tapahtumista.

Puolustusasiat ovat yhä vahvasti esillä Pohjoismaiden neuvoston työssä ja ennen kaikkea 1.–4. marraskuuta pidettävässä neuvoston syysistunnossa, jonka vieraspuhujana on Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Istunnossa on esillä myös Pohjoismaiden neuvoston yhteiskuntaturvallisuusstrategia. Siinä neuvosto tekee Pohjoismaiden ministerineuvostolle useita ehdotuksia, jotka liittyvät muun muassa siviilipuolustukseen ja kyberuhkiin.