”Stor samsyn på nordiskt försvarssamarbete”

18.09.21 | Nyhet
Bertel Haarder och Annette Lind
Photographer
Matts Lindqvist

Nordiska rådets president Bertel Haarder och vicepresident Annette Lind.

Arktis, Östersjön och cyberattacker stod på agendan då Nordiska rådet ordnade en försvarskonferens i Köpenhamn på torsdagen. Konferensen visade att de nordiska länderna ha stor samsyn i försvars- och säkerhetsfrågor, sammanfattade Nordiska rådets vicepresident Annette Lind dagen.

På konferensen deltog medlemmar från Nordiska rådet, tillsammans med en lång rad försvars- och säkerhetsexperter och analytiker från flera nordiska länder. Också parlamentariker från nationella utrikes- och försvarsutskott var på plats. Konferensen bjöd på analyser från flera olika synvinklar med fokus på Arktis, Östersjöregionen och cyberhot.

Bertel Haarder, president för Nordiska rådet under 2021, var nöjd med dagen.

- Det viktigaste är att vi inte endast har fått en beskrivning över den nordiska beredskapen mot alla de hot som vi utsätts för. Vi har också fått en beskrivning av hur världen ser ut sett från öst, från den ryska sidan, och hur de ser oss som ett hot. Det tycker jag har varit mycket fruktbart. Samtidigt vill jag betona det jag har sagt många gånger förr, att det nordiska försvarssamarbetet inte hotar någon utan tvärtom bidrar till förutsägbarhet och stabilitet.

Nordiska rådets vicepresident Annette Lind tog i sin sammanfattning fasta på att de nordiska länderna har så mycket gemensamt.

- Konferensen visade att vi i Norden har stor samsyn i försvars- och säkerhetsfrågor. Vi tänker lika och det är det som jag tar med mig från den här dagen, sade hon.

Högaktuella ämnen

  De områden som avhandlades på konferensen är högaktuella i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten just nu.

  Arktis är högintressant för flera stora globala aktörer och på konferensen diskuterade deltagarna bland annat hur de nordiska länderna ska navigera och samarbeta i ett Arktis som präglas av ökande spänningar mellan stormakterna USA, Ryssland och Kina.

  I diskussionen om Östersjön var det i hög grad Rysslands agerande som lyftes upp och diskussionen rörde sig kring frågan hur de nordiska länderna ska hantera en allt ökande ryska militära närvaron i regionen och vad den innebär för säkerheten.

  Konferensen avslutades med en debatt kring statssponsorerade Cyberattacker och vilka möjligheter de nordiska länderna har att agera politiskt och juridiskt och hur länderna kan möta attackerna via samarbete.

  Också det nordiska försvarssamarbetet Nordefcos roll och vision 2025 lyftes fram på konferensen.

  Försvarsfrågor allt viktigare

  Samarbete inom försvar och säkerhet har de senaste åren blivit en allt viktigare fråga för Nordiska rådet och Danmark har som presidentland under 2021 lyft försvarssamarbetet som ett av sina prioriretade områden.  

  Torsdagens konferens var en naturlig del av det danska presidentskapsprogrammet och den var också ett av få arrangemang som man har kunnat genomföra fysiskt under året.

  Försvarsfrågor står fortsatt högt på Nordiska rådets dagordning i höst, inte minst på höstens session den 1-4 november, där gästtalare är Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

  På sessionen kommer också Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet att lyftas fram. Strategin innehåller en rad förslag som rådet vill att Nordiska ministerrådet ska följa, bland annat om civilförsvar och cyberhot.