Pohjoismaiden neuvoston Tanskan puheenjohtajakauden ohjelma 2021

Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Photographer
Charlotte de la Fuente
Yhteisenä tavoitteenamme on tehdä Pohjolasta ”maailman kestävin ja integroitunein alue”. Pandemia sai kuitenkin maamme toimimaan eri tavoin ja luomaan esteitä ja ongelmia, jotka vaikeuttavat toisessa Pohjoismaassa opiskelua, työskentelyä, matkustamista sekä investointeja toiseen Pohjoismaahan. Rajaesteiden torjuminen onkin nyt entistä tärkeämpää.

Samalla Euroopassa ja länsimaissa tapahtuu disintegraatiota, joka vaatii pohjoismailta yhteishenkeä ja johtajuutta. Tämä pätee myös ilmastokriisiin, vihreään siirtymään ja suurvaltojen valtataisteluun.

Demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate ovat kovilla myös Euroopassa ja Pohjolan lähinaapureissa. Pohjoismaisessa yhteistyössä ne ovat perusperiaatteita, ja myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tulee olla selkeä osa työtämme. Pandemian myötä on tullut selväksi, että Könbergin raportin suosituksia on seurattava muun muassa antibioottiresistenssin osalta.

Yksinään olemme pieniä, mutta yhdessä olemme vahvoja ja merkittäviä niin poliittisesti, taloudellisesti kuin kulttuurisestikin.