Vallan vahtikoira ja tärkeä yhteistyökumppani

06.10.21 | Uutinen
Demonstrasjon utenfor Folketinget
Photographer
Tobias Grut / norden.org
Monet pohjoismaiset poliitikot ja virkamiehet uurastavat päivittäin vihreän siirtymän toteutumiseksi. Itse kukin hyötyy silti siitä, kun omia toimia tarkastellaan lähemmin ja haastetaan ja kun saa muilta inspiraatiota ja ammatillista sparrausta. Tämän vuoksi Pohjoismaiden ministerineuvosto on perustanut pohjoismaisen kansalaisyhteiskuntaverkoston, jossa on mukana 40 järjestöä. Verkoston tehtävänä on vaikuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030 -työhön.

Pohjoismaiden ministerineuvosto haluaa saada kansalaisyhteiskunnan äänen kuuluviin, jotta visiotyö olisi läpinäkyvää, tarkoituksenmukaista ja tehokasta.

Verkosto aloitti työnsä syyskuussa, ja ensimmäiseen kokoukseen osallistuivat myös Suomen pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.

– Pohjoismaiden ministerineuvosto haluaa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ääntä ja osallisuutta verkoston avulla. On tärkeää, että kansalaisyhteiskuntaa kuullaan ja osallistetaan aktiivisesti ja että pohjoismaisen yhteistyön poliitikot ottavat saadun palautteen huomioon päätöksenteossa, Paula Lehtomäki sanoo.

On tärkeää, että kansalaisyhteiskuntaa kuullaan ja osallistetaan aktiivisesti ja että pohjoismaisen yhteistyön poliitikot ottavat saadun palautteen huomioon päätöksenteossa.

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Pohjoismaisen kansalaisyhteiskuntaverkoston koordinointivastuu on annettu ruotsalaiselle Global Utmaning -ajatushautomolle. Global Utmaning on riippumaton toimija, joka edistää kestävää kehitystä sosiaalisesta, taloudellisesta ja ilmastonäkökulmasta. Kansalaisyhteiskuntaverkosto määrittelee syksyn aikana itse tavat, joilla se tekee yhteistyötä verkoston sisällä ja suhteessa Pohjoismaiden ministerineuvostoon.

– Kansalaisyhteiskuntaverkosto on ainutlaatuinen mahdollisuus solmia suhteita Pohjoismaissa ja niiden välillä sekä kasvattaa kansalaisyhteiskunnan roolia työssä, jossa Pohjolasta pyritään tekemään maailman kestävin ja integroitunein alue. Koordinaattorina pyrimme tekemään verkostosta järjestöjen itsenäisen yhteenliittymän, joka inspiroi ja haastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työskentelyä. Haluamme edistää jäsenistön mielekästä ajatustenvaihtoa ja luoda siten myös kasvupohjaa tuleville hankkeille ja yhteistyökuvioille, jotka edistävät Pohjolan kestävää kehitystä, sanoo Global Utmaningin verkostokoordinaattori Joel Ahlgren.

Koordinaattorina pyrimme tekemään verkostosta pohjoismaisten järjestöjen itsenäisen yhteenliittymän, joka seuraa, inspiroi ja haastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työskentelyä.

Joel Ahlgren, Global Utmaning -ajatushautomo

Pohjoismaisen kansalaisyhteiskuntaverkoston jäsenet

Tanska
 • Lucas Skræddergaard, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) / Danish Youth Council
 • Marte Mathisen, Rådet for sund mad             
 • Rikke Lønne, BL Danmarks Almene Boliger / NBO Housing Nordic
 • Ole Meldgaard, Østersø NGO Netværk
 • Andreas Nielsen, politiikka-asiantuntija, LGBT+ Danmark
 • Troels Dam Christensen, 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling / The Danish 92 Group
Suomi
 • Aija Kaski, Pidä Saaristo Siistinä ry
 • Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
 • Maria Helsing-Johansson, Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE)                     
 • Riitta Kangas, Suomen kirjastoseura
Grönlanti
 • Pernille Thorup, Sustainable Now
Islanti
 • Jónas Guðmundsson, Almannaheill / The Association of Icelandic Nonprofit Organizations
 • Sigurður Hannesson, Samtök iðnaðarins / The Federation of Icelandic Industries      
 • Tinna Hallgrímsdóttir, Ungir umhverfissinnar (UU) / The Icelandic Youth Environmentalist Association
 • Tinna Isebarn, Landssamband ungmennafélaga (LUF)
Norja
 • Ingvild Østli, Unge funksjonshemmede / The Norwegian Association of Youth with Disabilities
 • Honoratte Muhanzi, Velferdsalliansen / The Welfare Alliance / EAPN Norway
 • Joakim Gulliksen, Norges Naturvernforbund / Friends of the Earth Norway
 • Lillian Bredal Eriksen, Forum for utvikling og miljø (ForUM) / Norwegian Forum for Development and Environment
 • Vibeke Koehler, Bærekraftige liv     
Ruotsi
 • Annika Nyström, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)
 • Elisabeth Rytterström, Svenskt Friluftsliv / Network of Outdoor Organisations in the Nordic countries (NON)                           
 • Hanna Stenström, Sveriges Kvinnolobby
 • Iman Djelloul, Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
 • Joel Ahlgren, Tankesmedjan Global Utmaning
 • Mattias Axell, Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (:DFRI)
Ahvenanmaa
 • Björn Kalm, Ålands Näringsliv r.f.                     
 • Dan Sundqvist, Suomen Punaisen Ristin Ahvenanmaan piiri        
Pohjola
 • Carin Hallerström, NFU Nordic Financial Unions
 • Christer Holmlund, Pohjolan opettajajärjestöjen yhteiselin (NLS)
 • Hannes Björn Hafsteinsson, Norræna félagið / Islannin Norden-yhdistys
 • Inese Podgaiska, Association of Nordic Engineers (ANE)
 • Josefin Carlring, Ruotsin Norden-yhdistys             
 • Kristin Madsen, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV)
 • Lena Höglund, Pohjola-Nordenin nuorisoliitto
 • Magnus Gissler, Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö (PAY)
 • Mikkel Odgaard, Pohjoismainen lehtimieskeskus   
 • Peter Göranson, NORDTEK   
 • Ragnhild Elisabeth Waagaard, Maailman luonnonsäätiö (WWF)
 • Tonje Margrete Winsnes Johansen, Saamelaisneuvosto

Laajapohjainen edustus

Pohjoismaiden ministerineuvosto on panostanut kansalaisyhteiskuntaverkoston kokoonpanossa monialaisuuteen.

– Yhteistyö on vahvuuden merkki. Pohjoismaiset insinöörijärjestöt ovat jo pitkään kaivanneet Pohjoismaiden ministerineuvoston organisoimaa kansalaisyhteiskuntaverkostoa. Verkosto on meille tärkeä foorumi, jolla voidaan jakaa tietoa, vaikuttaa poliittisiin päätöksiin ja kehittää uusia ideoita. Insinöörit ovat avainasemassa, kun Pohjoismaat pyrkivät toteuttamaan kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet ja kunnianhimoisen 2030-visionsa. Tiedämme, että parhaat ratkaisut syntyvät yhteispohjoismaisesta kumppanuudesta, sanoo Association of Nordic Engineers -järjestön pääsihteeri Inese Podgaiska.

Järjestöt kattavat yhteiskunnan koko kirjon, ja punaisina lankoina ovat vihreys, kilpailukyky ja sosiaalinen kestävyys. 

Kokemus sanoo, että parhaat ja pysyvimmät ratkaisut syntyvät eri sidosryhmien ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä.

Andreas Nielsen, LGBT+ Danmarkin politiikka-asiantuntija

– Pohjoismaiden hallitukset ja kansalaisyhteiskunta ovat perinteisesti tehneet rakentavaa yhteistyötä. LGBT+ Danmarkin mielestä onkin hienoa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto vahvistaa perinnettä pohjoismaisella tasolla. Kokemus sanoo, että parhaat ja pysyvimmät ratkaisut syntyvät eri sidosryhmien ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä. On upeaa päästä mukaan, ja olemme ylpeitä Pohjoismaiden LGBT+-väestön edustamisesta verkostossa ja yhteistyössä, sanoo LGBT+ Danmarkin politiikka-asiantuntija Andreas Nielsen.

Bland de nordiska länderna har civilsamhället spelat en historisk viktig roll i att stödja demokratiutveckling, folkbildning och regional samverkan. Norden står nu inför nya utmaningar och civilsamhället har en fortsatt viktig roll att fylla. I strategin för att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region har de Nordiska samarbetsministrarna etablerat ett nordiskt civilsamhällsnätverk med 40 representanter från de nordiska länderna.