Vakthund og viktig samarbeidspartner

06.10.21 | Nyhet
Demonstrasjon utenfor Folketinget
Fotograf
Tobias Grut / norden.org
Mange nordiske politikere og embetsfolk går på jobb hver dag for å gi sitt bidrag til det bærekraftige skiftet, men alle har nytte av å bli tittet i kortene, bli utfordret, få inspirasjon og faglig påfyll. Derfor har Nordisk ministerråd etablert et nordisk sivilsamfunnsnettverk bestående av 40 organisasjoner. Nettverkets oppdrag er å påvirke Nordisk ministerråds arbeid med Vår visjon 2030.

For Nordisk ministerråd er det viktig at sivilsamfunnets stemme blir hørt for å sikre at arbeidet med Vår visjon 2030 er transparent, relevant og effektivt.

Nettverket startet sitt arbeid i september og på det første møtet deltok også Finlands minister med ansvar for det nordiske samarbeidet, Thomas Blomqvist og Nordisk ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki.

- Nordisk ministerråd ønsker å styrke sivilsamfunnets stemme og delaktighet i det nordiske samarbeidet gjennom etableringen av det nordiske sivilsamfunnsnettverket. Det er viktig at sivilsamfunnet blir hørt og aktivt involvert, og at politikerne lar innspillene påvirke de beslutninger som vedtas i det nordiske samarbeidet, sier Paula Lehtomäki.

Det er viktig at sivilsamfunnet blir hørt og aktivt involvert, og at politikerne lar innspillene påvirke de beslutninger som vedtas i det nordiske samarbeidet

Paula Lehtomäki, generalsekretær Nordisk ministerråd

Den svenske organisasjonen Global Utmaning har fått oppdraget som koordinator for det nordiske sivilsamfunnsnettverket. Global Utmaning er en uavhengig tenketank som arbeider med bærekraftig utvikling med et sosialt, økonomisk og klima perspektiv. Hvordan sivilsamfunnsnettverket ønsker å samarbeide med hverandre og Nordiska ministerrådet definerer de selv i løpet av høsten.

- Sivilsamfunnsnettverket er en unik mulighet til å knytte kontakter innen og mellom de nordiske landene, og la sivilsamfunnet få en tydeligere rolle i omstillingen av Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region. Som koordinator er vår ambisjon at sivilsamfunnsnettverket skal bli en frittstående sammenslutning av nordisk organisasjoner som sammen gransker, inspirerer og utfordrer Nordisk ministerråds arbeid. Gjennom å fremme meningsfulle utvekslinger nettverkets medlemmer vil vi også skape grobunn for framtidige initiativer og samarbeid som bidrar til Nordens bærekraftige omstilling, sier Joel Ahlgren, koordinator for sivilsamfunnsnettverket, Global Utmaning.

Som koordinator er vår ambisjon at sivilsamfunnsnettverket skal bli en frittstående sammenslutning av nordisk organisasjoner som sammen gransker, inspirerer og utfordrer Nordisk ministerråds arbeid.

Joel Ahlgren, Global Utmaning

Medlemmer i det nordiske sivilsamfunnsnettverket

Danmark
 • Lucas Skræddergaard, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Marte Mathisen, Rådet for sund mad             
 • Rikke Lønne, BL Danmarks Almene Boliger/NBO Housing Nordic
 • Ole Meldgaard, Østersø NGO Netværk, Danmark
 • Andreas Nielsen, LGBT+ Danmark
 • Troels Dam Christensen, 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling
Finland
 • Aija Kaski, Håll Skärgården Ren – Pidä Saaristo Siistinä rf
 • Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
 • Maria Helsing-Johansson, Finlands social och hälsa rf (SOSTE)                     
 • Riitta Kangas, Finlands biblioteksförening
Grønland
 • Pernille Thorup, Sustainable Now
Island
 • Jónas Guðmundsson, Almannaheill – The Association of Icelandic Nonprofit Organizations
 • Sigurdur Hannesson, The Federation of Icelandic Industries (Samtök iðnaðarins)      
 • Tinna Hallgrímsdóttir, Ungir umhverfissinnar (UU) – The Icelandic Youth Environmentalist Association
 • Tinna Isebarn, Landssamband ungmennafélaga (LUF)
Norge
 • Ingvild Østli, Unge funksjonshemmede
 • Honoratte Muhanzi, Velferdsalliansen EAPN Norway
 • Joakim Gulliksen, Norges Naturvernforbund
 • Lillian Bredal Eriksen, Forum for utvikling og miljø (ForUM)
 • Vibeke Koehler, Bærekraftige liv     
Sverige
 • Annika Nyström, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)
 • Elisabeth Rytterström, Svenskt Friluftsliv/Network of Outdoor Organisations in the Nordic countries (NON)                           
 • Hanna Stenström, Sveriges Kvinnolobby
 • Iman Djelloul, Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
 • Joel Ahlgren, Tankesmedjan Global Utmaning
 • Mattias Axell, Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (:DFRI)
Åland
 • Björn Kalm, Ålands Näringsliv r.f.                     
 • Dan Sundqvist, Finlands Röda Kors Ålands distrikt        
Norden
 • Carin Hallerström, NFU Nordic Financial Unions
 • Christer Holmlund, Nordiska Lärarorganisationers samråd (NLS)
 • Hannes Björn Hafsteinsson, Norræna félagið / Foreningen Norden Island
 • Inese Podgaiska, Association of Nordic Engineers (ANE)
 • Josefin Carlring, Norden – svensk förening för nordiskt samarbete             
 • Kristin Madsen, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV)
 • Lena Höglund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
 • Magnus Gissler, Nordens Fackliga Samorganisation (NFS)
 • Mikkel Odgaard, Nordisk Journalistcenter   
 • Peter Göranson, NORDTEK   
 • Ragnhild Elisabeth Waagaard, Verdensnaturfonden (WWF)
 • Tonje Margrete Winsnes Johansen, Sámiráđđi – Samerådet – Saami Council

Bredt sammensatt

I sammensetningen av sivilsamfunnsnettverket har Nordisk ministerråd lagt vekt på å dekke så mange områder som mulig.

- Samarbeid er et tegn på styrke. Et nordisk sivilsamfunnsnettverk gjennom Nordisk ministerråd har lenge vært et sterkt ønske for de nordisk ingeniørorganisasjoner. Vi ser nettverket som en viktig plattform for å dele kunnskap, påvirke politiske beslutninger og for å utvikle nye idéer. Ingeniørene spiller en esensiell rolle i den nordisk tilnærming for å nå verdensmålene for bærekraftig utvikling og i den ambisiøse «Vår visjon 2030». Vi vet at de beste løsninger blir skapt sammen i et nordisk partnerskap, sier Inese Podgaiska, Secretary General, Association of Nordic Engineers.

Organisasjonene spenner over alle deler av samfunnet med områdene grønt, konkurransekraftig og sosialt holdbart som de røde trådene. 

Det er vår erfaring at de beste og mest stabile løsninger skapes når vi samarbeider på tverrs av interesser og organisasjoner

Andreas Nielsen, politisk sjefskonsulent, LGBT+ Danmark

- I Norden har vi tradisjon for konstruktivt samarbeid mellom sivilsamfunnet og regjeringene. Derfor er vi i LGBT+ Danmark veldig begeistret for at Nordisk ministerråd styrker tradisjonen på nordisk nivå. Det er vår erfaring at de beste og mest stabile løsninger skapes når vi samarbeider på tverrs av interesser og organisasjoner. Vi er glade for og blitt tatt med på råd og stolte av å få representere den nordiske LGBT+ befolkningen i nettverket, og i samarbeidet med Nordisk ministerråd, sier Andreas Nielsen, politisk sjefskonsulent, LGBT+ Danmark.

Bland de nordiska länderna har civilsamhället spelat en historisk viktig roll i att stödja demokratiutveckling, folkbildning och regional samverkan. Norden står nu inför nya utmaningar och civilsamhället har en fortsatt viktig roll att fylla. I strategin för att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region har de Nordiska samarbetsministrarna etablerat ett nordiskt civilsamhällsnätverk med 40 representanter från de nordiska länderna.