Vakthund och viktig samarbetspartner

06.10.21 | Nyhet
Demonstrasjon utenfor Folketinget
Fotograf
Tobias Grut / norden.org
Många nordiska politiker och ämbetspersoner går på jobb varje dag för att ge sitt bidrag till den hållbara omställningen, men alla har nytta av att bli granskade ibland, utmanas, få inspiration och utvecklas professionellt. Därför har Nordiska ministerrådet etablerat ett nordiskt civilsamhällsnätverk bestående av 40 organisationer. Nätverkets uppdrag är att påverka Nordiska ministerrådets arbete med Vår vision 2030.

För Nordiska ministerrådet är det viktigt att civilsamhällets röst blir hörd för att säkerställa att arbetet med Vår vision 2030 är transparent, relevant och effektivt.

Nätverket startade sitt arbete i september och på det första mötet deltog även Finlands minister med ansvar för det nordiska samarbetet, Thomas Blomqvist och Nordiska ministerrådets generalsekreterare, Paula Lehtomäki.

- Nordiska ministerrådet vill förstärka civilsamhällets röst och delaktighet i det nordiska samarbetet genom etableringen av det nordiska civilsamhällsnätverket. Det är viktigt att civilsamhället blir hört och aktivt involverat, och att politikerna låter inspelen påverka de beslut som fattas i det nordiska samarbetet, säger Paula Lehtomäki.

Det är viktigt att civilsamhället blir hört och aktivt involverat, och att politikerna låter inspelen påverka de beslut som fattas i det nordiska samarbetet

Paula Lehtomäki, generalsekreterare vid Nordiska ministerrådet

Den svenska organisationen Global Utmaning har fått uppdraget som koordinator för det nordiska civilsamhällsnätverket. Global Utmaning är en oavhängig tankesmedja som arbetar med hållbar utveckling med ett socialt, ekonomiskt och klimatinriktat perspektiv. Hur civilsamhällsnätverket ska samarbeta inbördes och med Nordiska ministerrådet definierar det själv under höstens gång.

- Civilsamhällsnätverket är en unik möjlighet att knyta kontakter inom och mellan de nordiska länderna, och att låta civilsamhället få en tydligare roll i omställningen av Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Som koordinator är vår ambition att civilsamhällsnätverket ska bli en fristående sammanslutning av nordiska organisationer som tillsammans granskar, inspirerar och utmanar Nordiska ministerrådets arbete. Genom att främja meningsfulla utbyten bland nätverkets medlemmar vill vi även skapa en grogrund för framtida initiativ och samarbete som bidrar till Nordens hållbara omställning, säger Joel Ahlgren, koordinator för civilsamhällsnätverket, Global Utmaning.

Som koordinator är vår ambition att civilsamhällsnätverket ska bli en fristående sammanslutning av nordiska organisationer som tillsammans granskar, inspirerar och utmanar Nordiska ministerrådets arbete.

Joel Ahlgren, Global Utmaning

Medlemmar i det nordiska civilsamhällsnätverket

Danmark
 • Lucas Skræddergaard, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Marte Mathisen, Rådet for sund mad             
 • Rikke Lønne, BL Danmarks Almene Boliger/NBO Housing Nordic
 • Ole Meldgaard, Østersø NGO Netværk, Danmark
 • Andreas Nielsen, LGBT+ Danmark
 • Troels Dam Christensen, 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling
Finland
 • Aija Kaski, Håll Skärgården Ren – Pidä Saaristo Siistinä rf
 • Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
 • Maria Helsing-Johansson, Finlands social och hälsa rf (SOSTE)                     
 • Riitta Kangas, Finlands biblioteksförening
Grönland
 • Pernille Thorup, Sustainable Now
Island
 • Jónas Guðmundsson, Almannaheill – The Association of Icelandic Nonprofit Organizations
 • Sigurdur Hannesson, The Federation of Icelandic Industries (Samtök iðnaðarins)      
 • Tinna Hallgrímsdóttir, Ungir umhverfissinnar (UU) – The Icelandic Youth Environmentalist Association
 • Tinna Isebarn, Landssamband ungmennafélaga (LUF)
Norge
 • Ingvild Østli, Unge funksjonshemmede
 • Honoratte Muhanzi, Velferdsalliansen EAPN Norway
 • Joakim Gulliksen, Norges Naturvernforbund
 • Lillian Bredal Eriksen, Forum for utvikling og miljø (ForUM)
 • Vibeke Koehler, Bærekraftige liv     
Sverige
 • Annika Nyström, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)
 • Elisabeth Rytterström, Svenskt Friluftsliv/Network of Outdoor Organisations in the Nordic countries (NON)                           
 • Hanna Stenström, Sveriges Kvinnolobby
 • Iman Djelloul, Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
 • Joel Ahlgren, Tankesmedjan Global Utmaning
 • Mattias Axell, Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (:DFRI)
Åland
 • Björn Kalm, Ålands Näringsliv r.f.                     
 • Dan Sundqvist, Finlands Röda Kors Ålands distrikt        
Norden
 • Carin Hallerström, NFU Nordic Financial Unions
 • Christer Holmlund, Nordiska Lärarorganisationers samråd (NLS)
 • Hannes Björn Hafsteinsson, Norræna félagið / Föreningen Norden Island
 • Inese Podgaiska, Association of Nordic Engineers (ANE)
 • Josefin Carlring, Norden – svensk förening för nordiskt samarbete             
 • Kristin Madsen, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV)
 • Lena Höglund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
 • Magnus Gissler, Nordens Fackliga Samorganisation (NFS)
 • Mikkel Odgaard, Nordisk Journalistcenter   
 • Peter Göranson, NORDTEK   
 • Ragnhild Elisabeth Waagaard, Världsnaturfonden (WWF)
 • Tonje Margrete Winsnes Johansen, Sámiráđđi – Samerådet – Saami Council

Brett sammansatt

I sammansättningen av civilsamhällsnätverket har Nordiska ministerrådet lagt vikt vid att täcka så många områden som möjligt.

- Samarbete är ett tecken på styrka. Ett nordiskt civilsamhällsnätverk genom Nordiska ministerrådet har länge varit något som de nordiska ingenjörsorganisationerna starkt har önskat. Vi ser nätverket som en viktig plattform för att dela kunskap, påverka politiska beslut och för att utveckla nya idéer. Ingenjörerna spelar en väsentlig roll i det nordiska angreppssättet för att nå de globala målen för hållbar utveckling och i den ambitiösa «Vår vision 2030». Vi vet att de bästa lösningarna skapas gemensamt i ett nordiskt partnerskap, säger Inese Podgaiska, generalsekreterare, Association of Nordic Engineers.

Organisationerna spänner över alla delar av samhället med områdena grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart som de röda trådarna. 

Det är vår erfarenhet att de bästa och mest stabila lösningarna skapas när vi samarbetar tvärgående mellan intressen och organisationer.

Andreas Nielsen, politisk chefskonsulent, LGBT+ Danmark

- I Norden har vi en tradition av konstruktivt samarbete mellan civilsamhället och regeringarna. Därför är vi på LGBT+ Danmark väldigt entusiastiska över att Nordiska ministerrådet förstärker traditionen på nordisk nivå. Det är vår erfarenhet att de bästa och mest stabila lösningarna skapas när vi samarbetar tvärgående mellan intressen och organisationer. Vi är glada för att vi har tagits med och stolta över att få representera den nordiska LGBT+-befolkningen i nätverket, och det i samarbete med Nordiska ministerrådet, säger Andreas Nielsen, politisk chefskonsulent, LGBT+ Danmark.

Bland de nordiska länderna har civilsamhället spelat en historisk viktig roll i att stödja demokratiutveckling, folkbildning och regional samverkan. Norden står nu inför nya utmaningar och civilsamhället har en fortsatt viktig roll att fylla. I strategin för att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region har de Nordiska samarbetsministrarna etablerat ett nordiskt civilsamhällsnätverk med 40 representanter från de nordiska länderna.