Vammaisia lapsia ei saa jättää ulkopuolelle

09.07.19 | Uutinen
Børn med funktionsnedsættelse
Valokuvaaja
Victoria Henriksson
Vammaisia lapsia ei saa jättää ulkopuolelle. Tämä oli pääviesti YK:n COSP-kokouksen vammaisia lapsia käsitelleestä oheistapahtumasta, joka järjestettiin New Yorkissa pidetyn vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean CRPD 2019 -tapahtuman yhteydessä. Oheistapahtuman järjestäjien joukossa olivat muun muassa Ruotsin pysyvä edustusto YK:ssa ja Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Oheistapahtuman tausta-asiakirjoina toimivat YK:n vammaisyleissopimus ja yleissopimus lapsen oikeuksista sekä kestävän kehityksen neljäs tavoite, hyvä koulutus. Tapahtumaan kokoontui asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä ja viranomaisia keskustelemaan vammaisten lasten tilanteesta vuonna 2019. Tavoitteena oli paitsi jakaa tietoa hyvistä kokemuksista ja toimista, myös tarkastella kriittisesti alueita, joilla vielä on parantamisen varaa. Tapahtuman järjestivät Ruotsin pysyvä edustusto YK:ssa ja Pohjoismaiden ministerineuvosto yhteistyössä UNICEFin ja Maailmanpankin kanssa.  

30 miljoonaa lasta jää ulkopuolelle

Vaikka 90 prosentissa maailman maista on poliittisia strategioita vammaisten lasten osallistamisesta opetusjärjestelmiin, vieläkin on paljon ulkopuolelle jääviä vammaisia lapsia, koska järjestelmät ja koulut eivät kykene vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Ulkopuolelle jääviä lapsia on kansainvälisen koulutuskomission (The Education Commission) vuoden 2016 raportin mukaan maailmassa jopa yli 30 miljoonaa. Opetusalan erityisasiantuntija Mark Waltham UNICEFistä kertoo, että tähän on monia syitä, esimerkiksi puutteellinen saavutettavuus ja opetusmateriaalin huono saatavuus. On myös yksittäistä lasta leimaavia sosiaalisia ja psyykkisiä syitä.  

Muiden kokemukset inspiroivat

Tapahtumassa tuotiin esiin erilaisia toimia tarkoituksena inspiroida osallistujia eri maista. Kansainvälisen vammaisalan erityisasiantuntija Charlotte McClain-Nhlapo kertoi esimerkiksi Inclusive Education Initiative -hankkeesta, jonka kautta jaetaan tietoa teknisistä ja oppimisen ratkaisuista alalla. Hankkeen rahoittajia ovat Norja ja Iso-Britannia, ja sen toteuttaa Maailmanpankki yhteistyössä muun muassa UNICEFin kanssa.    

 

 

Tiedolla tehoa vammaisalan toimiin

Tehokkaista toimista on tärkeää jakaa tietoa. Tämä on Pohjoismaiden ministerineuvoston Tiedolla tehoa käytännön toimiin -strategiaselvityksen pääsanoma. Selvityksen on laatinut Islannin entinen sosiaaliministeri Árni Páll Árnason. Myös New Yorkin oheistapahtumassa tämä oli keskeinen sanoma. Sen välitti esimerkiksi Norjan kulttuuriministeriön valtiosihteeri Jan-Christian Kolstø, joka kaipasi tulevaisuudessa lisää tilastotietoa alalta.

Nora Eklöv, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Ruotsi

Jan-Christian Kolstø, kulttuuriministeriön valtiosihteeri, Norja

Mark Waltham, opetusalan vanhempi erityisasiantuntija, UNICEF

Anita Hørby, lapsi- ja sosiaaliministeriö, Tanska

Tuomas Tuure, Kynnys ry, Suomi

Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomi

Þór Þórarinsson, sosiaaliministeriö, Islanti

Mia Modig, Lika Unika, Ruotsi

Magnus Lagercrantz, Myndigheten för delaktighet, Ruotsi

Regina Mugure Mwangi & Leonard Cheshire, Youth Leader, Kenia

Markus Operiano & Leonard Cheshire, Youth Leader, Filippiinit

Eivind Digranes, Unge funksjonshemmede, Norja

 

Puhujat