Sisältö

27.03.19 | Uutinen

Huono-osaisten ääni kuuluviin sosiaalityössä

Kun Pohjoismaiden sosiaalialan toimijat käynnistävät huono-osaisiin lapsiin, nuoriin ja aikuisiin liittyviä toimia, huomio pitäisi olla asiakkaiden ja käyttäjien omissa tarpeissa. Tähän päätyi Pohjoismaiden sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto kokouksessaan Reykjavikissa. Ny...

21.01.19 | Uutinen

Syrjäytyminen kuriin Pohjoismaissa

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta haluaa tehdä Pohjolasta edelläkävijäalueen työssä, jossa ehkäistään yhteiskunnan huono-osaisten ryhmien syrjäytymistä. Työn lähtökohtana on sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön strategiaselvitys ”Tiedolla tehoa käytännön toimii...

19.01.19 | Tiedot

Vammaisalan pohjoismainen yhteistyö

Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on vammaisten henkilöiden osallistaminen. Tähän pyritään tehokkaalla tiedonvaihdolla ja tiiviillä vammaispoliittisella yhteistyöllä. Pohjoismailla on muun muassa vammaisalan yhteistyöneuvosto sekä toimintasuunnitelma, jossa on kolme paino...