Sisältö

09.07.19 | Uutinen

Vammaisia lapsia ei saa jättää ulkopuolelle

Vammaisia lapsia ei saa jättää ulkopuolelle. Tämä oli pääviesti YK:n COSP-kokouksen vammaisia lapsia käsitelleestä oheistapahtumasta, joka järjestettiin New Yorkissa pidetyn vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean CRPD 2019 -tapahtuman yhteydessä. Oheistapahtuman järjestäjien joukoss...

27.03.19 | Uutinen

Huono-osaisten ääni kuuluviin sosiaalityössä

Kun Pohjoismaiden sosiaalialan toimijat käynnistävät huono-osaisiin lapsiin, nuoriin ja aikuisiin liittyviä toimia, huomio pitäisi olla asiakkaiden ja käyttäjien omissa tarpeissa. Tähän päätyi Pohjoismaiden sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto kokouksessaan Reykjavikissa. Ny...

19.01.19 | Tiedot

Vammaisalan pohjoismainen yhteistyö

Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on vammaisten henkilöiden osallistaminen. Tähän pyritään tehokkaalla tiedonvaihdolla ja tiiviillä vammaispoliittisella yhteistyöllä. Pohjoismailla on muun muassa vammaisalan yhteistyöneuvosto sekä toimintasuunnitelma, jossa on kolme paino...