Sisältö

10.09.21 | Uutinen

Sähköiset terveyspalvelut kaikkien ulottuville

Digitaaliset terveyspalvelut parantavat hyvinvointia, mutta digitalisaation eteneminen tuottaa osalle pohjoismaalaisista päänvaivaa. Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta toivookin Pohjoismaiden ministerineuvoston luovan edellytyksiä sille, että ikääntyneet ja muut digiloikan väliinputoaja...

24.06.21 | Uutinen

Vammaisilla oltava mahdollisuus osallistua

Pohjoismaiden pääviesti oli selkeä: vammaisilla henkilöillä on oltava mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja elää itsenäistä elämää. Maiden viestin välitti Pohjoismaiden ministerineuvosto, jolla oli oma digitaalinen oheistapahtumansa YK:n konferenssissa, jonka aiheena oli vammaisten he...

19.01.19 | Tiedot

Vammaisalan pohjoismainen yhteistyö

Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on vammaisten henkilöiden osallistaminen. Tähän pyritään tehokkaalla tiedonvaihdolla ja tiiviillä vammaispoliittisella yhteistyöllä. Pohjoismailla on muun muassa vammaisalan yhteistyöneuvosto sekä toimintasuunnitelma, jossa on kolme paino...