Verkkolääkäripalvelujen tavoitettava myös ikäihmiset

26.01.21 | Uutinen
Ældre og digitalisering
Valokuvaaja
Ritzau/Scanpix
Verkkolääkäripalvelujen käyttö on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi monissa Pohjoismaissa, mutta osa ikääntyneistä on jäänyt kehityksen kelkasta. Tämä huolettaa Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokuntaa, joka haluaa Pohjoismaiden ministerineuvon selvittävän asiaa. Tavoitteena on taata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet saada lääkärinapua.

– Sähköisillä terveyspalveluilla on monia myönteisiä vaikutuksia, jotka hyödyttävät kansalaisia Pohjolan joka kolkassa. Osalle ikääntyneistä uusi tekniikka tuottaa kuitenkin vaikeuksia. Viranomaisten on autettava heitä, mikä taas edellyttää lisätietoa eri Pohjoismaiden haasteista ja mahdollisista ratkaisuista. Yhtäkään ikäihmistä ei saa jättää yksin, sanoo Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan jäsen Eva Lindh. Ikäihmisten digiesteistä saa selvän kuvan esimerkiksi Ruotsin sosiaalihallituksen tilanneraportista ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård 2020”. Sen mukaan vain 4 prosenttia 66–75-vuotiaista käytti toissavuonna jotakin etälääkäripalvelua.      

Koronakriisi kärjistää haastetta

Koronakriisin aikana osa kansalaisista on vähentänyt lääkärikäyntejään, mikä korostaa etäratkaisujen merkitystä. Niitä pitäisi kuitenkin myös käyttää, ja suuri osa ikäihmisistä ei niin tee. Myös vähän koulutetut ja pienituloiset ihmiset käyttävät etämahdollisuuksia muita vähemmän. Jos lääkärinavun saavutettavuus heikkenee, edelle saattavat kiilata muut, joilla on vähemmän kiireellisiä ongelmia. Tämä huolestuttaa hyvinvointivaliokuntaa.  

– Pohjoismaiden hallitusten on saatava kaikki mukaan digijunaan ja käyttämään etälääkäri- ja muita sähköisiä terveyspalveluita. Sillä juna kulkee, vaikka osa jäisikin laiturille, valiokunnan jäsen Eva Lindh korostaa.

Meillä on joukko ikäihmisiä, jotka pitää saada mukaan digijunaan. Sillä juna menee eteenpäin joka tapauksessa.

Eva Lindh, Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta 

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä

Ehdotuksen aihetta koskevasta pohjoismaisesta katsauksesta on tehnyt Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä, joka saa nyt taakseen neuvoston hyvinvointivaliokunnan. Valiokunta päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan suosittaa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto laatii katsauksen verkkolääkäripalvelujen käytön vaikutuksista terveyspalveluiden tasa-arvoiseen saavutettavuuteen sekä antibioottien ja muiden lääkkeiden määräämiseen.