Digital nettlegetjeneste skal også nå eldre

26.01.21 | Nyhet
Ældre og digitalisering
Fotograf
Ritzau/Scanpix
Bruken av digitale nettlegetjenester som alternativ til fysiske legebesøk har økt markant i flere nordiske land de senere årene, men en gruppe eldre henger etter. Det bekymrer Nordisk råds velferdsutvalg, som nå anbefaler Nordisk ministerråd å få området belyst nærmere, så alle har de samme mulighetene for tilgang til legehjelp.

– Digitale helsetiltak har mange positive effekter som gagner innbyggere i alle avkroker av Norden, men en gruppe eldre har problemer med de nye teknologiene. Dem må myndighetene hjelpe, og for å kunne gjøre det, må vi vite mer om hverandres utfordringer og mulige løsninger. Ingen eldre skal stå alene tilbake, sier medlem av velferdsutvalget Eva Lindh. At det i den eldre befolkningen er en barriere mot å benytte den digitale tjenesten, er ganske tydelig når man for eksempel ser på en beregning fra Svenska Socialstyrelsens rapport ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård 2020”. Den viser at året før brukte bare fire prosent av 66- til 75-åringene den digitale tjenesten for å få et legebesøk.      

Koronakrisen tydeliggjør utfordringen

Koronakrisen har ført til at en del innbyggere ikke frekventerer sin lege i samme omfang som før. Denne situasjonen viser hvor viktige de digitale løsningene er. Hvis vi altså bruker dem. Og da er vi tilbake ved sakens kjerne – at en stor gruppe eldre ikke gjør det. I tillegg er det også en gruppe blant personer med kortere utdanning og lavtlønte som heller ikke benytter seg av den digitale muligheten. Konsekvensen for dem kan bli at når de ikke har samme adgang til legehjelp samlet sett, så risikerer de å havne bak i køen i forhold til andre som kanskje har mindre akutte problemer, og det bekymrer velferdsutvalget.  

– De nordiske regjeringene må få med alle på toget når det gjelder digitale nettlegetjenester og andre digitale helsetiltak. For toget går, uansett om noen står igjen på perrongen, understreker utvalgsmedlem Eva Lindh.

Det er en gruppe eldre vi må ha med på det digitale helsetoget – for det kjører uansett

Eva Lindh, velferdsutvalget i Nordisk råd 

Den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd

Forslaget om å få området belyst er stilt av den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd og støttes nå av velferdsutvalget, som på dagens møte har vedtatt å anbefale Nordisk ministerråd å sette i gang en undersøkelse ut fra hensynet til likeverdig adgang til helseytelser, utskriving av antibiotika og andre legemidler.