Digital netlægetjeneste skal også nå ældre

26.01.21 | Nyhed
Ældre og digitalisering
Fotograf
Ritzau/Scanpix
Anvendelsen af digitale netlægetjenester som alternativ til fysiske lægebesøg er øget markant i flere nordiske lande i de seneste år, men en gruppe af ældre halter efter. Det bekymrer Nordisk Råds velfærdsudvalg, der nu anbefaler Nordisk Ministerråd at få området belyst nærmere, så alle har de samme muligheder for tilgang til lægehjælp.

- Digitale sundhedstiltag har mange positive effekter, der gavner borgere i alle afkroge af Norden, men en gruppe af ældre har svært ved de nye teknologier. Dem skal myndighederne hjælpe og for at kunne det, skal vi blive klogere på hinandens udfordringer og mulige løsninger. Ingen ældre skal stå alene tilbage, siger medlem af velfærdsudvalget Eva Lindh. At der i den ældre befolkning er en barriere imod at benytte den digitale tjeneste er ganske tydelig, når man fx kigger på en opgørelse fra Svenska Socialstyrelsens rapport ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård 2020”. Den viser, at blot fire procent af de 66 til 75-årige året inden anvendte den digitale tjeneste for at få et lægebesøg.      

Corona-krisen tydeliggør udfordringen

Coronakrisen har medført, at en del borgere ikke frekventerer deres læge i det omfang, de tidligere har gjort. Denne situation viser, hvor vigtig de digitale løsninger er. Hvis altså vi benytter dem. Og så er vi tilbage til sagens kerne - at det gør en stor gruppe ældre ikke. Derudover er der også en gruppe blandt personer med kortere uddannelse og lavtlønnede, der heller ikke benytter sig af den digitale mulighed. Konsekvensen for dem kan blive, at når de ikke har samme adgang til lægehjælp samlet set, så risikerer de at komme bag i køen i forhold til andre, som måske har mindre akutte problemer, og det bekymrer velfærdsudvalget.  

- De nordiske regeringer må få alle med på det digitale tog i forhold til digitale netlægetjenester og andre digitale sundhedstiltag. For toget kører, uanset om nogen står tilbage på perronen, understreger udvalgsmedlem Eva Lindh.

Der er en gruppe af ældre, vi skal have med på det digitale sundhedstog – for det kører uanset hvad

 

Eva Lindh, Velfærdsudvalget i Nordisk Råd 

Den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd

Forslaget om at få området belyst er stillet af den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd og bakkes nu op af velfærdsudvalget, som på dagens møde har besluttet at anbefale Nordisk Ministerråd at igangsætte en undersøgelse ud fra hensynet til ligeværdig adgang til sundhedsydelser, udskrivning af antibiotika og andre lægemidler.