Viimeinen mahdollisuus ehdottaa Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaa

05.05.20 | Uutinen
Nordiska rådets miljöpris 2020

Nordiska rådets miljöpris 2020

Valokuvaaja
Kaj Svahn / WWF
Nyt haetaan merkittäviä ympäristötoimia! Tuleeko mieleen hyvä ehdokas, joka ansaitsisi Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon? Pian on viimeinen mahdollisuus ehdottaa palkinnonsaajaa, sillä ehdokasasettelu päättyy keskiviikkona 13. toukokuuta.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saa pohjoismainen toimija, joka on edistänyt merkittävästi luonnon monimuotoisuutta. Tämän vuoden palkinnon teemana on nimittäin biodiversiteetti ja sen merkitys hyvinvoinnin lähteenä ja elämän edellytyksenä. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa kuka tahansa, ja palkinto on suuruudeltaan yhteensä 47 000 euroa.

Jos mieleen tulee kriteerit täyttävä ehdokas, kerro siitä meille viimeistään 13. toukokuuta.

Ei yhtä ilman toista

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ihmiskunnan suurimpia haasteita. Biologista monimuotoisuutta käsittelevän YK-foorumi IPBESin mukaan biodiversiteetin ja sen tuottamien ekosysteemipalveluiden kato on suurempaa kuin koskaan.

Lajeja häviää ja ekosysteemejä tuhoutuu niin nopeasti, että kehitys uhkaa nyt elävien ja tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia. Luonnon lisäksi vaakalaudalla on hyvinvointiamme.

Alueilla, joilla on paljon lajeja ja elinympäristöjä, on muita paremmat edellytykset sopeutua ilmastonmuutokseen. Erilaisten pölyttäjien runsaus taas on elintarviketuotannon tärkeä edellytys.

Tiedätkö jonkin toimijan, joka tekee merkittäviä toimia köyhtymisen pysäyttämiseksi? Onko jollakin tarjota tähän yhteiseen haasteeseen liittyviä tehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja? Ehdota kyseistä toimijaa Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi. Määräaika on 13. toukokuuta.

Ympäristöpalkinnon tämänvuotinen teema heijastelee ja tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita nro 14–15 (vedenalainen ja maanpäällinen elämä).

Aikaisemmat palkinnonsaajat:

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, ja sen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen ympäristöyhteistyöhön sekä antaa tunnustusta ainutlaatuisista ympäristöön liittyvistä saavutuksista. Vuoden 2020 ympäristöpalkinnon teemana on luonnon monimuotoisuus. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen luonto- ja ympäristötyöhön. Toimijalla tulee olla pohjoismainen näkökulma.

Palkinnonsaaja julkistetaan Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä Reykjavikissa 27. lokakuuta 2020.