Siste innkalling til Nordisk råds miljøpris 2020

05.05.20 | Nyhet
Nordiska rådets miljöpris 2020

Nordiska rådets miljöpris 2020

Fotograf
Kaj Svahn / WWF
Ekstraordinære innsatser søkes! Kjenner du en kandidat som fortjener Nordisk råds miljøpris? Da er det like før det er siste sjanse – frist for nomineringer er onsdag 13. mai.

Nordisk råds miljøpris går i år til noen i Norden som har gjort en spesiell innsats for å verne om mangfoldet i naturen vår. Årets tema er nemlig biodiversitet og fokuserer på biologisk mangfold som en kilde til velferd og en forutsetning for vår eksistens. Alle kan innstille kandidater til prisen, og vinneren får 350 000 DKK.

Kjenner du til en ekstraordinær innsats for å styrke det biologiske mangfoldet? Innstill din kandidat til Nordisk råds miljøpris senest 13. mai.

Ingen bier, ingen mat

Tapet av biologisk mangfold er en av de største utfordringene vi mennesker står overfor. Ifølge FNs naturpanel (IPBES) har tapet av biologisk mangfold og naturens økosystemer aldri vært større enn det er nå.

Arter forsvinner, og økosystemer skades og ødelegges i et tempo som truer livsbetingelsene for både oss som lever i dag, og for framtidige generasjoner. Utviklingen er dermed ikke bare en trussel mot naturen, den er også en trussel mot vår egen velferd.

Områder med mange arter og habitater er bedre rustet til å tilpasse seg klimaendringene, på samme måte som mange og ulike bestøvere er en forutsetning for store deler av matproduksjonen vår. Hvem gjør en spesiell innsats for å stanse dette tapet?

Hvem skaper effektive og innovative løsninger på vår felles utfordring? Innstill dem som kandidat til Nordisk råds miljøpris. Fristen er 13. mai.

Årets miljøpristema avspeiler og støtter opp om FNs verdensmål 14 og 15 om livet i havet og på land.

Tidligere vinnere:

Om Nordisk råds miljøpris

Prisen ble overrakt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Temaet for Nordisk råds miljøpris 2020 er biodiversitet. Alle kan innstille kandidater. Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som på en forbilledlig måte har greid å integrere respekten for miljøet i sine virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Kandidatens initiativ må ha et nordisk perspektiv.

Vinneren offentliggjøres i Reykjavík 27. oktober 2020 i forbindelse med Nordisk råds sesjon.