Sista chansen nominera kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2020

05.05.20 | Nyhet
Nordiska rådets miljöpris 2020

Nordiska rådets miljöpris 2020

Fotograf
Kaj Svahn / WWF
Extraordinära insatser sökes! Känner du en kandidat som förtjänar att få Nordiska rådets miljöpris? I så fall ska du skynda dig – tidsfristen för nominering är onsdag 13 maj.

Nordiska rådets miljöpris går i år till någon i Norden, som har gjort en speciell insats för att värna om mångfalden i vår natur. Årets tema är nämligen biodiversitet och fokuserar på biologisk mångfald som en källa till välbefinnande och en förutsättning för vår existens. Alla kan föreslå kandidater till priset och vinnaren belönas med 350 000 DKK.

Känner du till en extraordinär insats för att förstärka den biologiska mångfalden? Nominera din kandidat till Nordiska rådets miljöpris senast 13 maj.

Inga bin, ingen mat

Förlusten av biodiversitet är en av de största utmaningarna som vi människor står inför. Enligt FN:s expertpanel IPBES har förlusten av biologisk mångfald och naturens ekosystem aldrig varit större än den är nu.

Arter försvinner och ekosystem skadas och ödeläggs i en fart som hotar livsbetingelserna för både oss som lever i dag och för framtida generationer. Utvecklingen är därför inte endast ett hot mot naturen, den är även ett hot mot vårt välbefinnande.

Områden med många arter och habitat är bättre rustade för att anpassa sig till klimatförändringarna, och många och olika pollinerare är en förutsättning för stora delar av vår livsmedelsproduktion. Vem gör en speciell insats för att bromsa denna förlust?

Vem skapar effektiva och innovativa lösningar på vår gemensamma utmaning? Nominera dem som kandidater till Nordiska rådets miljöpris. Tidsfristen är 13 maj.

Årets miljöpristema avspeglar och understöder FN:s globala mål 14 och 15 om livet i hav och på land.

Tidigare vinnare:

Om Nordiska rådets miljöpris

Priset utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Temat för Nordiska rådets miljöpris 2020 är biologisk mångfald. Alla kan nominera kandidater. Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön. Kandidatens initiativ ska ha ett nordiskt perspektiv.

Vinnaren offentliggörs i Reykjavik den 27 oktober 2020 i samband med Nordiska rådets session på Island.