3.2.
Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta arktiseksi yhteistyöohjelmaksi 2022–2024, B 336/presidiet