3.2.
Betænkning over Ministerrådsforslag om Arktisk Samarbejdsprogram 2022-2024, B 336/præsidiet