Ministerikokous ympäristö- ja ilmastoalan yhteistyön jatkosta

31.10.18 | Uutinen
De nordiska miljöministrarna samlade på Nordiska rådets session i Oslo 2018

De nordiska miljöministrarna samlade på Nordiska rådets session i Oslo 2018

Valokuvaaja
Johannes Jansson

Ministerit keskustelivat siitä, miten tärkeää pohjoismaisen yhteistyön on toimia positiivisena voimana YK:n COP24-kokouksessa Puolassa joulukuussa.

– Pohjoismailla on pitkät perinteet sillanrakentajina toimimisesta kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välillä. Se on vahvuus, jota meidän tulee hyödyntää tulevan ilmastokokouksen neuvotteluissa, Ruotsin kansainvälisestä kehitysyhteistyöstä ja ilmastosta vastaava ministeri Isabella Lövin sanoo.

Ilmasto ja meri

Kestävät kaupungit ovat esillä myös uudessa pohjoismaisessa yhteistyöohjelmassa vuosiksi 2019–2024. Ministerit keskustelivat kestävien kaupunkien parissa tehtävän pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiskeinoista.

– Kaupunkiemme kehitys on keskeisessä asemassa useasta eri ympäristö- ja kestävyysnäkökulmasta, etenkin ilmaston kannalta. Sen vuoksi on erittäin positiivista, että vahvistamme Pohjoismaiden yhteistyötä kestävien kaupunkien parissa uudessa yhteistyöohjelmassa, Ruotsin ympäristöministeri Karolina Skog toteaa.

Norjan tekemän ehdotuksen pohjalta Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit päättivät tänään tiivistää ilmasto- ja meriyhteistyötään.

– Pohjoismaisen yhteistyön myötä maat saavat kuuluvamman ja vahvemman äänen kansainvälisessä ilmasto- ja meriyhteistyössä, Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Ola Elvestuen sanoo.

Pohjoismaiden kuntien välistä vuoropuhelua ennen hankintoja

Norjan entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Tine Sundtoft esitteli huhtikuussa 2018 raportin, joka sisälsi pohjoismaista ympäristö- ja ilmastoyhteistyötä koskevia strategisia suosituksia. Pohjoismaiden ympäristöministerit päättivät jatkaa työtä kahden suosituksen parissa: käynnistää Pohjoismaiden kuntien välistä vuoropuhelua ennen hankintoja sekä laatia esitutkimus ja järjestää ministerikonferenssi vihreistä rahoitusmarkkinoista.

Islannin ympäristöministeri Gudmundur Ingi Gudbrandsson esitteli kokouksen lopuksi Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 Islannin puheenjohtajakauden ohjelmaa. Siinä keskitytään erityisesti lapsiin ja nuoriin, kestävään matkailuun ja meriympäristöön.

Ministerikokouksen yhteydessä Ruotsin ympäristöministeri Karolina Skog esitteli alan uuden pohjoismaisen yhteistyöohjelman vuosiksi 2019–2024 Pohjoismaiden neuvoston täysistunnossa.