Pohjoismaiden neuvosto toimiin digitaalista väkivaltaa vastaan

13.04.21 | Uutinen
Internet
Valokuvaaja
Jumpstory
Pohjoismaiden neuvosto haluaa kitkeä verkossa yleistyvää halventavaa ja vihamielistä puhetta. Varsinkin naiset saavat julkisessa keskustelussa osakseen seksuaalista häirintää ja uhkailua.

– Kun nettikeskustelun sävy on niin kova, että osa ihmisistä jättäytyy pois demokraattisesta keskustelusta, se uhkaa sananvapautta ja heikentää demokratiaa, toteaa Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan tanskalaisjäsen Liselott Blixt. Hän huomauttaa myös, että demokraattinen keskustelu on vuosien ajan siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja että koronapandemia on vahvistanut kehitystä entisestään. Verkkokeskustelu taas on kovasanaista, kuten useista tutkimusraporteista ilmenee. Esimerkiksi Parlamenttienvälinen liitto ja Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ovat osoittaneet, että naispuolisten parlamentaarikkojen ahdistelu ja seksuaalinen häirintä on hälyttävän yleistä. 46,9 prosenttia järjestöjen kyselyyn vastanneista oli saanut tappo- tai raiskausuhkauksia. 58,2 prosenttia oli puolestaan joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi sosiaalisessa mediassa.

– Tämä estää joitakin naisia osallistumasta julkiseen keskusteluun ja rajoittaa heidän perustavia demokraattisia oikeuksiaan, sanoo valiokunnan tasa-arvoasiain tiedottaja ja varapuheenjohtaja Nina Sandberg. Siksi valiokunta on tuonut nostanut digitaalisen väkivallan korkealle tärkeysjärjestyksessään. Tarkoituksena on lisätä yhdessä tietoisuutta ongelmasta ja jakaa tietoa alan hyvistä käytännöistä yli maarajojen. 

 

 

Verkon keskusteluilmapiiriä on muutettava Pohjoismaissa

Hyvinvointivaliokunnan tämänpäiväisessä kokouksessa vieraili Þórdís Elva, joka on Nordic Digital Rights and Equality Foundation -säätiön keulakuva ja perustaja. Þórdís Elva piti kohtuuttomana sitä, miten esimerkiksi poliitikot ja jotkin muut ammattiryhmät joutuvat hyväksymään netissä rehottavan vihamielisen ja paikoin laittoman puhetavan, jos he ylipäätään haluavat osallistua keskusteluun. Þórdís Elvan mukaan tälle ”edellytykselle” on tehtävä jotakin: 

– Verkon keskusteluilmapiiriä on muutettava Pohjoismaissa, koska tulevaisuutemme on siitä kiinni. 

Nordic Digital Rights and Equality Foundation perustettiin vuonna 2020 nimenomaan Pohjoismaiden tasa-arvon ja demokratian edistämiseksi. 

Kun nettikeskustelun sävy on niin kova, että osa ihmisistä jättäytyy pois demokraattisesta keskustelusta, se uhkaa sananvapautta ja heikentää demokratiaa.

Liselott Blixt, Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan jäsen

Nettiraivoa 

Myös Pohjoismaiden ministerineuvosto on kohdistanut huomiota asiaan. Ministerineuvosto teetti vuonna 2020 The Angry Internet -nimisen raportin, jonka mukaan Pohjoismaissa on miesten verkkoyhteisöjä, joissa puhutaan naisista alentuvasti ja vihamielisesti. Raportissa todetaan, että naisvihamielisissä yhteisöissä vaikutti viime vuonna noin 850 pohjoismaista miestä. Norjan yhteiskuntatutkimuksen instituutti on selvittänyt, että pääosa vihapuheen levittäjistä on nuoria miehiä, jotka ovat usein itsekin olleet vihapuheen kohteena. Tutkimuksen on tehnyt Centre for Digital Youth Care Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 puheenjohtajamaan Tanskan toimeksiannosta.