Vaikuta uuteen ratkaisevaan globaaliin sopimukseen!

20.12.19 | Uutinen
ungdomar i en workshop
Valokuvaaja
Moa Karlberg
Pohjoismaiden nuorille on avautunut mahdollisuus vaikuttaa uuteen luonnon monimuotoisuutta koskevaan globaaliin sopimukseen. Vuoden 2020 alussa asialle omistautuneet nuoret kokoontuvat keskustelemaan luonnon monimuotoisuudesta ja sopimaan kansainvälisille neuvotteluille asetettavista vaatimuksista.

Vuoden 2019 ehkä merkittävimmän tiedeuutisen mukaan jopa miljoonaa kasvi- ja eläinlajia uhkaa sukupuutto. 

Kuluvan vuoden toukokuussa julkistettu kansainvälisen luontopaneelin laaja ja hälyttävä raportti osoitti, että kasvi- ja eläinlajien kato on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin.  

Luonnon tilan parantaminen vaatii siksi äärimmäisiä toimia.  

Uusi suunta uusien kansainvälisten tavoitteiden avulla

Ensi vuonna solmitaan uusittu kansainvälinen sopimus luonnon monimuotoisuudesta. Sen tavoitteena on kääntää kehityksen suunta ja pysäyttää ekosysteemien tuhoutuminen ja lajien massasukupuutot.   

Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen (CBD) allekirjoittaneet maat tapaavat Kiinan Kunmingissa lokakuussa 2020. Tarkoituksena on päästä sopuun uusista tavoitteista luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. 

Kokouksen valmistelut ovat jo pitkällä.

Pohjoismaiden nuorilla mahdollisuus vaikuttaa sopimukseen

Sopimuksen sisältöön on edelleen mahdollista vaikuttaa. Jotta nuorten olisi helpompi osallistua työhön, pohjoismaisen yhteistyön puitteissa on laadittu tietopaketti sekä luotu mahdollisuus järjestää nuorisokonferensseja ja vaikuttaa sopimuksen sisältöön.

Tietopaketti tarjoaa tiivistelmän viimeisimmistä tutkimustuloksista ja esittelee neuvotteluiden avainkysymyksiä, joihin on mahdollista ottaa kantaa sähköisesti.

Saatavana seitsemällä Pohjoismaiden kielellä

Tietopaketti on laadittu yhteistyössä Maailman Luonnon Säätiön WWF:n kanssa. Se on saatavilla englanniksi ja seitsemällä Pohjoismaiden kielellä.

Kuka tahansa voi ladata julkaisun ilmaiseksi, saada tietoa aiheesta ja ottaa kantaa kysymyksiin lähettämällä vastauksensa sähköisesti pohjoismaiselle yhteistyölle. Saatuja vastauksia käytetään apuna neuvotteluissa.

Useita nuorisokonferensseja tulossa

Joulukuussa pidettyjen Tukholman pohjoismaisten ilmastoviikkojen yhteydessä järjestettiin pienimuotoinen nuorisokonferenssi.

Suurempi nuorisokonferenssi järjestetään 9. tammikuuta Kööpenhaminassa ja sen jälkeen Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.