Vær med på å påvirke neste livsviktige globale avtale!

20.12.19 | Nyhet
ungdomar i en workshop
Fotograf
Moa Karlberg
Nå er det en bevegelse i gang for å gi unge mennesker i hele Norden innflytelse på den nye globale avtalen for biologisk mangfold. I begynnelsen av 2020 samles engasjerte unge for å lære seg mer om biologisk mangfold og bli enige om krav til de internasjonale forhandlingene.

En av de kanskje største vitenskapelige nyhetene i 2019 var at en million plante- og dyrearter trues av utryddelse. 

I mai i år kom den omfattende og alarmerende rapporten fra FNs forskerpanel for biologisk mangfold som viste at plante- og dyrearter forsvinner i raskere takt enn noen gang før.  

For å restituere naturen må det radikale tiltak til.  

Nye globale mål skal snu trenden

Neste år blir det inngått en fornyet global avtale for biologisk mangfold som skal snu trenden og stanse ødeleggelsen av økosystemer og utryddelsen av arter.   

Alle landene som har underskrevet FNs konvensjon for biologisk mangfold (CBD), møtes i Kunming i Kina i oktober 2020 for å bli enige om mye mål for vern av naturen. 

Forberedelsene er allerede i full gang.

Nordens unge kan få innflytelse på avtalen

Fortsatt er det mulig å påvirke innholdet i avtalen, og for å legge til rette for at unge kan delta i prosessen har det nordiske samarbeidet utarbeidet et kunnskapsmateriale, en mulighet for å arrangere ungdomskonferanser og øve innflytelse på innholdet i avtalen.

Kunnskapsmaterialet sammenfatter det siste av forskning, inneholder en rekke nøkkelspørsmål for forhandlingene – og gir en mulighet for å formidle svar og budskap digitalt.

Finnes på sju nordiske språk

Verktøyet er utarbeidet i samarbeid med Verdens naturfond, WWF. Det finnes på engelsk og på sju nordiske språk.

Hvem som helst kan laste ned verktøyet gratis, skaffe seg kunnskap, svare på spørsmålene og sende dem til det nordiske samarbeidet. Resultatet vil bli brukt i forhandlingene.

Flere ungdomskonferanser på gang

En mindre ungdomskonferanse ble arrangert i Stockholm i forbindelse med Nordic Climate Actions Weeks i desember.

I København 9. januar arrangeres en større ungdomskonferanse, og deretter følger større ungdomskonferanser i Sverige, Norge og Finland.