Var med och påverka nästa livsviktiga globala avtal!

20.12.19 | Nyhet
ungdomar i en workshop
Fotograf
Moa Karlberg
Nu är rörelsen igång för att ge unga människor i hela Norden inflytande på det nya globala avtalet för biologisk mångfald. I början av 2020 samlas engagerade unga för att lära sig mer om biodiversitet och enas om krav till de internationella förhandlingarna.

En av 2019 års kanske största vetenskapliga nyheter var att en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning. 

I maj i år kom den omfattande och alarmerande rapporten från FN:s forskarpanel för biologisk mångfald som visade att växt- och djurarter försvinner i en snabbare takt än någonsin tidigare.  

För att återställa naturen krävs radikala insatser.  

Nya globala mål ska vända trenden

Nästa år sluts ett förnyat globalt avtal för biologisk mångfald som ska vända trenden och stoppa förstörelsen av ekosystem och utrotningen av arter.   

Alla de länder som har skrivit under FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD), möts i oktober 2020 i Kunming i Kina för att enas om nya mål för skydd av naturen. 

Förberedelserna är redan i full gång.

Nordens unga kan få inflytande på avtalet

Fortfarande finns en möjlighet att påverka innehållet i avtalet, och för att underlätta för unga att delta i processen har det nordiska samarbetet tagit fram ett kunskapsmaterial, en möjlighet att ordna ungdomskonferenser och utöva inflytande på innehållet i avtalet.

Kunskapsmaterialet sammanfattar det senaste forskningsläget, innehåller en rad nyckelfrågor för förhandlingarna – och ger en möjlighet att förmedla svar och budskap digitalt.

Finns på sju nordiska språk

Verktyget är framtaget i samarbete med Världsnaturfonden, WWF. Det finns på engelska och på sju nordiska språk.

Vem som helst kan ladda ner verktyget gratis, skaffa sig kunskap och svara på frågorna och sända in dem till det nordiska samarbetet. Resultatet kommer användas i förhandlingarna.

Flera ungdomskonferenser på gång

En mindre ungdomskonferens hölls i Stockholm i samband med Nordic Climate Actions weeks i december.

I Köpenhamn den 9 januari arrangeras en större ungdomskonferens och därefter följer större ungdomskonferenser i Sverige, Norge och Finland.