Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Bæredygtig livsstil i Norden

11.11.21 | Projekt
Bæredygtig livsstil i Norden
Fotograf
norden.org
Bæredygtig livsstil er et program med seks projekter, der skal bidrage til at gøre det lettere at leve klimavenligt i Norden.

Information

Datum
12.11.2021 - 31.12.2024

Programmet er et nordisk tværsektorielt samarbejde mellem MR-JÄM, MR-MK, MR-FJLS, MR-U, MR-K og MR-SAM samt NORDBUK og ekspertgruppen for bæredygtig udvikling. Formålet med programmet er at hjælpe med at gøre det lettere at leve bæredygtigt i Norden, træffe bæredygtige livsstilsvalg og at fremskynde normaliseringen af en bæredygtig livsstil.

 

Programmets består af seks projekter, der kigger på vores livsstilsudfordringer gennem en unik kombination af perspektiver og fagligheder, på tværs af uddannelse, ligestilling, ernæring, kommunikation og kultur. Forventningen er, at der ligger et stort potentiale for at skabe synergier mellem de forskellige faggrupper.

 

Det forventes at programmet vil diskutere hvad en nordisk bæredygtig livsstil indebærer, at det vil skabe konkrete anvisninger til politikudvikling og at det vil få offentlig gennemslagskraft gennem information, inspiration og demonstration af nødvendige adfærdsmæssige og kulturelle ændringer.

 

Læs mere om de seks projekter herunder.

De nordiske lande fremhæves ofte som best in class, når talen falder på bæredygtige samfund. Vi gør meget rigtigt, men vi står også over for store opgaver. Et massivt privat forbrug i Norden er en udfordring for vores klimamål. Derfor skal det gøres nemmere som borger i Norden at vælge bæredygtige løsninger.

Paula Lehtomäki, Generalsekretær for Nordisk Ministerråd
Projekt 1: Holdbare og sunde madsystemer

Projektet vil dele, fremme og generere viden om bæredygtige fødevaresystemer i en nordisk kontekst. Konkret vil projektet kortlægge igangværende og planlagte tiltag, analysere og anbefale strategiske initiativer, der er mest relevante i en nordisk kontekst, samt igangsætte vidensskabende og politikudviklende aktiviteter i projektets regi.

 

Kontaktperson: Katja Svensson katsve@norden.org

 

Projektet løber i perioden 2021-2024 og har et samlet budget på 14 MDKK.

Projekt 2: Bæredygtige kulturoplevelser i Norden

Bæredygtige kulturoplevelser i Norden skal fremme nye initiativer, ideer, værktøj og viden om grønnere kulturproduktion og konsumtion i Norden og bidrage til erfaringsudveksling om og udvikling af et kulturbaseret og grønnere rejseliv.

 

Kontaktperson: Inger Smærup Sørensen +298 224673 inger@nlh.fo

 

Projektet løber i perioden 2021-2024 og har et samlet budget på 2 MDKK

Projekt 3: Svanemærkets bidrag til realisering af NMR’s vision og klimaplan

Svanemærket er det officielle miljømærke for alle de nordiske lande, og via skrappe krav sikre Svanemærket en mindsket miljøbelastning fra de miljømærkede varer og ydelser. Svanemærket stiller både direkte klimakrav, så som krav til reduceret energiforbrug i produktion eller krav som sikre skift fra fossil til bæredygtig fornybar energiklide. Men Svanemærket stiller også mange og effektive indirekte klimakrav, især via skrappe krav inden for Cirkulær økonomi, så som design til sikring af optimal genanvendelse og krav andel genanvendt materiale i produkterne. Projektet vil sikre lanceringen af to nye attraktive produktområder med stor klima-relevans og -potentiale: E-handelstransport og kontorbyggeri.

 

Kontaktperson: Karen Dahl Jensen kdj@ecolabel.dk

 

Projektet løber i perioden 2021-2024 og har et samlet budget på 22,25 MDKK

Projekt 4: Bæredygtig uddannelse i Norden

Projektet har som mål at styrke holdbar udvikling indenfor uddannelse igennem alle uddannelsessteder med fokus på lærernes rolle og deres kompetencer.

 

Kontaktperson: Dóra Stefánsdóttir dora.stefansdottir@rannis.is

 

Projektet løber i perioden 2021-2024 og har et samlet budget på 8 MDKK

Projekt 5: Bæredygtighed, livsstil og forbrug fra et ligestillingsperspektiv

Projektet har til formål at se nærmere på forskelle i kvinders og mænds livsstil og forbrug i de nordiske lande. Ved at analysere bæredygtighed og livsstil ud fra et kønsperspektiv bidrager projektet til at forbedre forståelsen og mulighederne for at fremme et bæredygtigt forbrug.

 

Kontaktperson: Jenny Pentler +46 766 22 92 03 Jenny.pentler@genus.gu.se

 

Projektet løber fra oktober 2021 til september 2022 og har et samlet budget på DKK 500 000

Projekt 6: Good Life Goals - En kommunikationsindsats for og af unge

Projektet skal øge bevidstheden om Agenda 2030 ved brug af Good Life Goals. Formålet er at give unge i Norden en platform til at diskutere og sprede viden om bæredygtig udvikling og inspirere til individuel handling for en bæredygtig livsstil.

 

Kontaktperson: Åsa Ström Hildestrand +46 739 28 18 96 asa.hildestrand@nordregio.org  

 

Projektet løber i perioden 2021-2024 og har et samlet budget på: 2,8 MDKK

Programmet blev lanceret fredag d. 12.11.21 på den nordiske COP26-hub i Helsingfors. I en levende debat optegnede programmets seks projektledere dets bevæggrunde og diskuterede deres forventninger til programmets resultater. Se hele debatten herunder.

Det nordiske samarbejde ønsker, at det skal være nemmere for borgerne i Norden at træffe bæredygtige valg i hverdagen.