Aikaeroista päästävä eroon Pohjolassa

25.06.20 | Uutinen
Clock
Valokuvaaja
Icons8/Unsplash
Pohjoismaiden neuvoston tulisi jatkaa painostusta, jotta koko Manner-Pohjola siirtyisi samalle aikavyöhykkeelle. Tätä mieltä on Pohjoismaiden neuvoston kasvu- ja kehitysvaliokunta.

Kesä- ja talviaikaan siirtymisestä on käyty monipolvista keskustelua, mutta eteneminen on hidasta. EU-parlamentti on jo äänestänyt kellojen siirtelystä luopumisen puolesta, ja päätöksen oli määrä tulla voimaan vuonna 2021. Työ on kuitenkin seisahtunut, eikä nykyinen puheenjohtajamaa Kroatia ole halunnut panostaa asiaan. Seuraavan puheenjohtajamaan Saksan suunnitelmat selviävät aikaisintaan 1. heinäkuuta. Pohjoismaissa seurataan, miten EU-työ edistyy.

Islannissa kelloja ei ole siirrelty koskaan, ja käytännöstä luopuminen muissakin Pohjoismaissa vahvistaisi Pohjolan integraatiota.

Pyry Niemi, Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Pyry Niemi toivoo Pohjoismaiden hyödyntävän odotusajan huolehtimalla siitä, että Pohjoismaiden väliset aikaerot eivät kasva vaan poistuvat kokonaan.

– Pohjoismaille on tärkeää se, että meidän välillämme ei ole aikaeroa. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan olisi järkevää olla samalla aikavyöhykkeellä. Islannissa kelloja ei ole siirrelty koskaan, ja käytännöstä luopuminen muissakin Pohjoismaissa vahvistaisi Pohjolan integraatiota. Se yksinkertaisesti helpottaisi kansalaisten arkea, Niemi sanoo.

Kysymys ei ole ongelmaton myöskään Pohjoismaille. Suomi sijaitsee samalla aikavyöhykkeellä kuin Baltian maat, ja tiiviiden Baltia-yhteyksien vuoksi Suomelle on tärkeää, että näin on jatkossakin. Nähtäväksi jää, kuinka ongelma ratkaistaan. Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnalle on tärkeintä se, että Pohjola löytää yhteisen linjan kellojen siirtelystä luopumiseen.

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä esitteli ehdotuksen valokunnan kesäkokouksessa 22. kesäkuuta ja sai sille valiokunnan yksimielisen tuen. Nyt valiokunta lähettää Pohjoismaiden hallituksille kirjeen, jossa se pyytää maita etsimään Pohjoismaiden aikavyöhykeasiaan yhteisen ratkaisun.