Avskaffa tidsskillnaderna i Norden

25.06.20 | Nyhet
Clock
Fotograf
Icons8/Unsplash
Nordiska rådet bör verka för att få samma tidszon i hela fastlands-Norden. Det menar Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

Debatten om sommartid och vintertid har pågått länge, men det går långsamt. Europaparlamentet har redan beslutat att avskaffa omställningen mellan sommar- och vintertid. Beslutet skulle egentligen träda i kraft 2021, men arbetet har avstannat och det sittande kroatiska ordförandeskapet har inte velat prioritera ärendet. Vad Tyskland väljer att göra när de tar över ordförandeskapet vet man inte förrän tidigast den 1 juli. De nordiska länderna följer arbetet i EU.

Island har aldrig haft någon tidsomställning, och därför skulle integrationen i Norden stärkas om de andra nordiska länderna slopar tidsomställningen.

Pyry Niemi, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, Pyry Niemi, vill nu att de nordiska länderna använder tiden väl så att tidsskillnaderna i Norden inte ökar, utan tas bort helt.

– För de nordiska länderna är det viktigt att vi inte har tidsskillnader. Därför skulle det vara förnuftigt att ha samma tidszon i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Island har aldrig haft någon tidsomställning, och därför skulle integrationen i Norden stärkas om de andra nordiska länderna slopar tidsomställningen. Vi gör det helt enkelt lättare för våra invånare, säger Niemi.

Frågan är heller inte helt oproblematisk i Norden. Finland är i dag i samma tidszon som de baltiska länderna. På grund av historiskt nära förbindelser med Baltikum är det viktigt för Finland att detta fortsätter. Hur man kan lösa det återstår att se. Det viktigaste för utskottet för tillväxt och utveckling är att Norden står enade när tidsomställningen avskaffas.

Mittengruppen lade fram förslaget på utskottets sommarmöte den 22 juni och fick stöd av ett enhälligt utskott. Nu skickar utskottet ett brev till de nordiska regeringarna där länderna ombeds stå enade i frågan om vilken tid tidszon Norden ska tillhöra.