Avskaff tidsforskjellene i Norden

25.06.20 | Nyhet
Clock
Fotograf
Icons8/Unsplash
Nordisk råd bør presse på for å få lik tidssone i hele fastlands-Norden. Det mener Nordisk råd utvalg for vekst og utvikling.

Debatten om sommertid og vintertid har versert lenge, men det går langsomt. EU-parlamentet har allerede stemt ja til å avskaffe tidsomstillingen mellom sommer og vinter. Vedtaket skulle egentlig tre i kraft fra 2021. Arbeidet har imidlertid stoppet opp og det sittende Kroatiske formannskapet har ikke ønsket å prioritere saken. Hva Tyskland velger å gjøre når de overtar formannskapet vet man ikke før tidligst 1. juli. De nordiske landene følger arbeidet i EU.

Island har aldri hatt tidsomstilling og ved at de andre nordiske landene også avskaffer ordningen så styrker dette integrasjonen i Norden

Pyry Niemi, leder av utvalget for vekst og utvikling i Norden

Leder av Utvalg for vekst og utvikling i Norden Pyry Niemi ønsker nå at de nordiske landene bruker tiden godt så tidsforskjellene i Norden ikke øker, men fjernes helt.

- For de nordiske landene er det viktig at vi ikke har tidsforskjeller. Det skulle derfor gi god mening at Finland, Sverige, Norge og Danmark er i samme tidsone. Island har aldri hatt tidsomstilling og ved at de andre nordiske landene også avskaffer ordningen så styrker dette integrasjonen i Norden. Vi gjør det helt enkelt lettere for våre innbyggere, sier Niemi.

Spørsmålet er heller ikke helt problemfritt i Norden. Finland er i dag i samme tidssone som de baltiske landene. På grunn av historisk tette forbindelser med Baltikum er det viktig for Finland at dette forsetter. Hvordan man så kan løse dette gjenstår å se. Det viktigste for utvalget for vekst og utvikling er at Norden står sammen når tidsomstillingen avskaffes.

Midtengruppen som fremmet forslaget under utvalget sommermøte 22. Juni og fikk støtte fra et enstemmig utvalg. Nå sender utvalget et brev til de nordiske landenes regjeringer hvor de ber landene stå sammen i spørsmålet om hvilken tidssone Norden skal være i.