”Kulttuuriyhteistyön säästöt harkitsemattomia”

27.10.20 | Uutinen
händer med färg på
Valokuvaaja
Unsplash
Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön säästöt ovat harkitsemattomia varsinkin, kun ajatellaan kulttuurialan koronakurimusta. Tätä mieltä on Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta.

– Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön vahvistaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Kjell-Arne Ottosson.

Pohjoismaiden kulttuuriministerit ovat juuri laatimassa uutta nelivuotista yhteistyöohjelmaa, jossa korostetaan kulttuurin roolia kestävän Pohjolan luomisessa. 

Ohjelmakauden alkaessa vuonna 2021 Pohjoismaiden hallitusten kulttuuribudjetti pienenee kuitenkin noin seitsemällä prosentilla.   

Voidaanko tavoitteet saavuttaa? 

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan parlamentaarikot kyseenalaistavat nyt sen, riittävätkö resurssit uuden ohjelman toteuttamiseen.

– Uuden yhteistyöohjelman mukaan kulttuurilla on tärkeä rooli, kun Pohjolasta pyritään tekemään maailman kestävin ja integroitunein alue. Hyvä niin, mutta pystyvätkö kulttuuriministerit saavuttamaan tavoitteet samalla, kun yhteistyöhön joudutaan tekemään suuria leikkauksia? kysyy valiokuntaa johtava ruotsalaisparlamentaarikko Kjell-Arne Ottosson.

Visio ohjaa budjetointia

Pääministerien uusi visio ohjaa pohjoismaista yhteistyötä entistä ilmasto- ja kestävyyslähtöisempään suuntaan. ”Visio 2030:n” mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue, ja linjaus muuttaa myös yhteistyön toimintasuunnitelman ja budjetin painotuksia. 

Yhteistyöministerit ovat hyväksyneet budjetin, joka johtaa säästöihin kulttuuri- ja koulutusalalla. 

Lehtimieskeskuksen määräraha lakkautetaan 

Esimerkiksi Pohjoismaisen kulttuurirahaston, Färsaarten ja Islannin Pohjolan-talojen sekä Nordisk Panorama -elokuvafestivaalin määrärahat supistuvat. Myös pohjoismaiselle kirjallisuusviikolle ja Grönlannissa toteutettaviin pohjoismaisiin kulttuurihankkeisiin osoitettavia määrärahoja leikataan. Pohjoismaisen lehtimieskeskuksen määräraha lakkautetaan kokonaan.

Pyytää väliraporttia

– Korona on koetellut kulttuurisektoria kovalla kädellä ja johtanut sulkemisiin ja irtisanomisiin. Yhteistyöministerien päätös leikata kulttuuriministerien budjettia tuntuu tästä näkökulmasta vieläkin harkitsemattomammalta, sanoo ruotsalaisparlamentaarikko ja valiokunnan varapuheenjohtaja Angelika Bengtsson. 

Tukiohjelmia suojeltava

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta katsoo, että varsinkin kulttuurialan pohjoismaiset tukijärjestelmät tulisi säästää leikkauksilta. Esimerkkinä on kulttuuri- ja taideohjelma, joka tukee hankkeita taiteen ja kulttuurin kaikilla osa-alueilla. 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta pyytää myös toimittamaan ohjelmakauden puolivälissä selonteon siitä, miten säästöt ovat vaikuttaneet kulttuuriyhteistyöhön.

 

Muodollisen päätöksen budjetista tekevät pohjoismaiset yhteistyöministerit marraskuussa, ja he ottavat huomioon Pohjoismaiden neuvoston muutosehdotukset.