”Besparingarna i kultursamarbetet är ogenomtänkta”

27.10.20 | Nyhet
händer med färg på
Fotograf
Unsplash
Besparingarna inom det nordiska kultursamarbetet är ogenomtänkta, särskilt mot bakgrund av att coronapandemin slagit så hårt mot kultursektorn. Det anser Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

- Det är viktigare än någonsin att stärka det nordiska kultursamarbetet, säger Kjell-Arne Ottosson, ordförande i utskottet.

De nordiska kulturministrarna tar just nu fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram för de kommande fyra åren. Här lyfts kulturens viktiga roll för ett hållbart Norden fram. 

Men samtidigt som programmet ska börja förverkligas, minskar utrymmet för regeringarnas kultursamarbete i budgeten med omkring sju procent år 2021.   

Blir det möjligt att nå målen? 

Nu ifrågasätter parlamentarikerna i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur om resurserna kommer att räcka för att genomföra det nya programmet.

-    Det nya samarbetsprogrammet uttrycker att kulturen har en viktig roll när Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Det är bra. Men frågan är om det är möjligt för kulturministrarna att nå målen samtidigt som man ska genomföra stora besparingar? säger Kjell-Arne Ottosson, svensk parlamentariker och ordförande i utskottet.

Visionen styr budgeten

Statsministrarnas nya vision för det nordiska samarbetet styr verksamheten i en mer klimat- och hållbarhetsanpassad riktning än förut. Enligt vision 2030 ska Norden bli världens mest hållbara och integrerade region. Det innebär omprioriteringar i handlingsplan och budget. 

Samarbetsministrarna har beslutat om en budget som innebär besparingar på kultur- och utbildningsområdet. 

Slopat bidrag till Journalistcenter 

Bland annat krymper anslagen till Nordiska kulturfonden, Nordens hus på Färöarna och Island och anslaget till filmfestivalen Nordisk Panorama. Minskar gör också bidraget till Nordiska litteraturveckan och stödordningen till nordiska kulturprojekt på Grönland. Bidraget till Nordiskt Journalistcenter slopas helt.

Halvtidsrapport begärd

-  I spåren av coronapandemin är kultursektorn hårt drabbad med nedstängda verksamheter och uppsagd personal. I ljuset av detta framstår samarbetsministrarnas beslut att spara i kulturministrarnas budget än mer ogenomtänkt, säger Angelika Bengtsson, svensk parlamentariker och vice ordförande i utskottet. 

"Värna stödprogrammen!"

Utskottet för kunskap och kultur anser att det är särskilt angeläget att de stödordningar som finns på kulturområdet hålls fria från besparingar, exempelvis kultur- och konstprogrammet som beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden. 

Utskottet för kunskap och kultur begär också att få en redogörelse halvvägs in i programperioden för hur kultursamarbetet påverkas av besparingarna.

 

Det formella beslutet om budgeten fattas av samarbetsministrarna i november, med ändringsförslag från Nordiska rådet.