"Besparelserne i kultursamarbejdet er uigennemtænkte"

27.10.20 | Nyhed
händer med färg på
Photographer
Unsplash
Besparelserne inden for det nordiske kultursamarbejde er uigennemtænkte, især på baggrund af at coronapandemien har ramt kultursektoren så hårdt. Det mener Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden.

– Det er vigtigere end nogensinde at styrke det nordiske kultursamarbejde, siger Kjell-Arne Ottosson, som er ordfører for udvalget.

De nordiske kulturministre udarbejder netop nu et nyt nordisk samarbejdsprogram for de kommende fire år. Her fremhæves kulturens vigtige rolle for et bæredygtigt Norden. 

Men samtidig med at programmet skal realiseres, mindskes råderummet i budgettet for regeringernes kultursamarbejde med omkring syv procent i 2021. 
 

Er det muligt at nå målene? 

Nu sætter parlamentarikerne i Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden spørgsmålstegn ved, om ressourcerne vil række til at gennemføre det nye program.

– Det nye samarbejdsprogram udtrykker, at kulturen spiller en vigtig rolle, når skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Det er godt. Men spørgsmålet er, om det er
muligt for kulturministrene at nå målene samtidig med, at man skal gennemføre store besparelser, siger Kjell-Arne Ottosson, svensk parlamentariker og ordfører for udvalget.

Visionen styrer budgettet

Statsministrenes nye vision for det nordiske samarbejde styrer aktiviteterne i en mere klima- og bæredygtighedstilpasset retning end før. Ifølge vision 2030 skal Norden blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Det indebærer omprioriteringer i handlingsplan og budget. 

Samarbejdsministrene er blevet enige om et budget, som medfører besparelser på kultur- og uddannelsesområdet. 

Tilskud til journalistcenter afskaffes 

Blandt andet mindskes bevillingerne til Nordisk Kulturfond, Nordens Hus på Færøerne og i Island samt filmfestivalen Nordisk Panorama. Det samme gælder tilskuddet til Nordisk litteraturuge samt støtteordningen for nordiske kulturprojekter i Grønland. Tilskuddet til Nordisk Journalistcenter afskaffes helt.

Ønske om halvvejsrapport

– Kultursektoren er hårdt
ramt i kølvandet af coronakrisen med lukkede virksomheder og fyringer. I lyset af dette fremstår samarbejdsministrenes beslutning om at spare i kulturministrenes budget endnu mere uigennemtænkt, siger Angelika Bengtsson, svensk parlamentariker og viceordfører for udvalget. 

"Bevar støtteprogrammerne"

Udvalget for Kundskab og Kultur anser det for at være særligt vigtigt, at de støtteordninger, som findes på kulturområdet, friholdes fra besparelser, eksempelvis kultur- og kunstprogrammet, som bevilger støtte til projekter inden for alle kunst- og og kulturområder 

Desuden ønsker Udvalget for Kundskab og Kultur halvvejs i programperioden en redegørelse for, hvordan kultursamarbejdet påvirkes af besparelserne.

 

Den formelle beslutning om budgettet træffes af samarbejdsministrene i november med ændringsforslag fra Nordisk Råd.