“Innsparingene i kultursamarbeidet er ugjennomtenkte”

27.10.20 | Nyhet
händer med färg på
Fotograf
Unsplash
Innsparingene i det nordiske kultursamarbeidet er ugjennomtenkte, spesielt på bakgrunn av at koronapandemien har gått så hardt ut over kultursektoren. Det mener Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur.

– Det er viktigere enn noensinne å styrke det nordiske kultursamarbeidet, sier Kjell-Arne Ottosson, leder av utvalget

De nordiske kulturministrene utarbeider akkurat nå et nytt nordisk samarbeidsprogram for de kommende fire årene. Her framheves kulturens viktige rolle for et bærekraftig Norden. 

Men samtidig som man skal begynne å realisere programmet, reduseres handlingsrommet for regjeringenes kultursamarbeid i budsjettet med rundt sju prosent i 2021.   

Blir det mulig å nå målene? 

Nå stiller parlamentarikerne i Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur spørsmål om ressursene vil være nok til å gjennomføre det nye programmet

– Det nye samarbeidsprogrammet uttrykker at kulturen har en viktig rolle når Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region. Det er bra. Spørsmålet er om det er mulig for kulturministrene å nå målene samtidig som man skal gjennomføre store innsparinger, sier Kjell-Arne Ottosson, svensk parlamentariker og leder for utvalget.

Visjonen styrer budsjettet

Statsministrenes nye visjon for det nordiske samarbeidet styrer virksomheten i en mer klima- og bærekrafttilpasset retning enn før. I henhold til visjon 2030 skal Norden bli verdens mest bærekraftige og integrerte region. Det innebærer omprioriteringer i handlingsplan og budsjett. 

Samarbeidsministrene har vedtatt et budsjett som innebærer innsparinger på kultur- og utdanningsområdet. 

Ikke noe bidrag til journalistsenter 

Blant annet krymper bevilgningene til Nordisk kulturfond, Nordens hus på Færøyene og Island og filmfestivalen Nordisk Panorama. Minker gjør også bevilgningen til Nordisk litteraturuke og støtteordningen til nordiske kulturprosjekter på Grønland. Bidraget til Nordisk Journalistcenter fjernes i sin helhet.

Halvtidsrapport kreves

– I kjølvannet av koronapandemien er kultursektoren hardt rammet, med nedstenging av virksomheter og oppsagt personale. I lys av dette framstår samarbeidsministrenes vedtak om å spare i kulturministrenes budsjett enda mer ugjennomtenkt, sier Angelika Bengtsson, svensk parlamentariker og nestleder i utvalget. 

“Vern støtteprogrammene!"

Utvalget for kunnskap og kultur mener det er spesielt viktig at eksisterende støtteordninger på kulturområdet holdes utenfor innsparingene, for eksempel kultur- og kunstprogrammet, som bevilger støtte til prosjekter på alle kunst- og kulturområder. 

Utvalget for kunnskap og kultur krever også å få en redegjørelse halvveis inn i programperioden for hvordan kultursamarbeidet blir påvirket av innsparingene.

 

Det formelle vedtaket om budsjettet fattes av samarbeidsministrene i november, med endringsforslag fra Nordisk råd.