Akkrediteringen for medier til Nordisk råds sesjon og prisutdeling er åpen

16.09.19 | Nyhet
Journalister
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Akkrediteringen for journalister til Nordisk råds 71. sesjon i Stockholm 29.-31. oktober 2019 har åpnet. Via lenken under kan du som journalist akkreditere deg både til sesjonen og Nordisk råds prisutdeling.

Sesjonen er årets største nordiske politiske forum, der parlamentarikere, statsministre og en rekke andre ministre fra hele Norden møtes.

Sesjonens første dag innledes med et toppmøte mellom Nordisk råd og de nordiske statsministrene, en spørretime der rådets medlemmer kan stille spørsmål direkte til regjeringssjefene. Temaet for debatten er bærekraftig omstilling.

Den andre dagen gir de nordiske samarbeidsministrene samt utenriks- og forsvarsministrene sine redegjørelser i plenum. Dessuten skal rådet fatte vedtak om en ny strategi for nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet.

Ut over det vil sesjonen behandle en rekke såkalte medlemsforslag som er levert inn av Nordisk råds 87 medlemmer.

Sesjonen åpnes tirsdag 29. oktober kl. 14.00 og avsluttes torsdag 31. oktober kl. 15.00. På siste sesjonsdag velges ny president og visepresident for 2020.

Nordisk råds priser deles ut på tirsdag

På kvelden tirsdag 29. oktober arrangeres Nordisk råds festlige prisgalla i Konserthuset i Stockholm. Der deles rådets fem priser ut. Bare journalister med akkreditering til sesjonen får adgang til prisutdelingen. Direkte etter prisutdelingen blir det pressekonferanse og fotosesjon.

Tid for å akkreditere seg

Journalister som vil overvære Nordisk råds sesjon og prisutdeling, må akkreditere seg senest 24. oktober kl. 14 (svensk tid). Det kreves gyldig pressekort. I forbindelse med sesjonen blir det også arrangert pressekonferanser. Akkrediteringen gjelder samtlige pressekonferanser hvis ikke annet er opplyst.

Journalister som har gyldig presseakkreditering till Sveriges riksdag, trenger ingen akkreditering til Nordisk råds sesjon, men de som også vil delta på prisutdelingen, må ha akkreditering till sesjonen.

Har du spørsmål om sesjonen, kontakt Matts Lindqvist, +45 29 69 29 05 eller matlin@norden.org

Har du spørsmål om prisene, kontakt Elisabet Skylare, +45 21 71 71 27 eller elisky@norden.org

Nordisk råd er det offisielle nordiske samarbeidets parlamentarikerforsamling. Høstsesjonen er det årlige forumet for politisk debatt mellom rådet og de nordiske regjeringene, representert i Nordisk ministerråd. På Twitter kan sesjonen følges på #nrpol og #nrpriser.